"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-12

Critical literacy i svensk klassrumskontext

NYHET Berit Lundgren och Ulla Damber, docenter i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, är redaktörer för antologin Critical literacy i klassrumskontext. Idén med antologin är att bidra till reflekterande forskning om critical literacy och de olika kapitlen i boken är skrivna av välrenommerade forskare inom språk-, läs- och skrivfältet.

Critical literacy i klassrumskontext bryter förhoppningsvis nyavägar inom literacyforskningen. Boken innehåller dels forskningsstudierfrån klassrum, dels forskning som behandlar styrdokumentsituerade i en svensk samhälls- och skolkontext. Boken innehållerbidrag inom critical literacy-perspektivet där sociokulturellafaktorer som makt, kön, klass och etnicitet finns representerade ide språk som används i klassrum och skolrelaterade texter. Språkanvändningenspeglar, menar kapitelförfattarna, maktaspekter genomde normer, värderingar och konventioner som språket styrs av.Kapitelförfattarna i denna antologi ger uttryck för en fördjupad ochvidareutvecklad syn på vad som menas med läs- och skrivkunnigheti synnerhet, men också vad gäller språkkunskaper i allmänhet. Vidaremenar forskarna, utifrån analyser av studier, att det inte längreräcker med att kunna avkoda och behärska skriftspråkets byggstenarför att kunna fungera och agera som en fullvärdig medborgare
i ett demokratiskt samhälle.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson