"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-19 Uppdaterad: 2023-02-24, 13:50

Cryo-EM var ämnet för dagen på UCMR Distinguished Guest Seminar

NYHET Inom ramen för UCMR Distinguished Guests Seminars Series gjorde professor Edward Egelman från University of Virginia i USA ett besök på Umeå universitet. Han höll en intressant föreläsning om kryoelektronmikroskopi (Cryo-EM), som i dag har blivit huvudtekniken för att bestämma atomstrukturen hos makromolekyler.

Text: Ingrid Söderbergh

Cryo-EM-anläggningen här är i världsklass!

– Det var mycket roligt att besöka både Umeå och universitetet. Jag förevisades flera laboratorier och teknikplattformer. Stämningen på universitetet var stimulerande! Det är svårt att välja en höjdpunkt, men cryo-EM-anläggningen här är i världsklass!, säger Edward Egelman, Harrison Distinguished Professor of Biochemistry and Molecular Genetics, University of Virginia, USA.

Edward Egelman är en biofysiker känd för sitt arbete med struktur och funktion hos protein- och nukleoproteinpolymerer. Han utvecklade algoritmen som nu används allmänt inom kryoelektronmikroskopi för tredimensionell rekonstruktion av spiralformade filament och rör.

I sin föreläsning diskuterade Edward Egelman tillämpningar av Cryo-EM på en rad polymerer, inklusive bakteriella och arkeala pili, bakteriella och arkeala flageller, bakteriella och arkeala parningspili, extracellulära cytokromfilament som leder elektroner över långa avstånd ("mikrobiella nanotrådar") och filamentösa virus som infekterar värdar som lever i nästan kokande syra.

Edward Egelmans värd var Magnus Andersson, professor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Han satte ihop ett gediget vetenskapligt program där Edward Egelman fick träffa forskningsedare inom UCMR; Elisabeth Sauer-Eriksson, David Cisneros Armas, Bernt Eric Uhlin, Sun Nyunt Wai och Lars-Anders Carlson.

– Under min vistelse i Umeå har jag knutit nya kontakter, och jag hoppas på framtida interaktioner med några av de forskare jag träffat, säger Edward Egelman.