"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-08

Dada är dada

NYHET Dada är dada presenterar måleri, teckning, dokument, fotografi, collage, objekt, ljudinspelningar och film från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser. Utställningen öppnar på Bildmuseet på fredag kväll den 17 november.

Journalister hälsas varmt välkomna till pressvisning på torsdag 16 november kl 10. Vid samma tillfälle ges en förhandsvisning av utställningen Do Ho Suh / Passager. Båda utställningarna öppnar för allmänheten vid höstens stora vernissage på fredagkvällen den 17 november.

Dada uppstod 1916 i Zürich som en reaktion mot det borgerliga samhällets konservativa värderingar och konventionella estetiska ideal, mot nationalismen och det pågående världskriget. Under några korta år hann rörelsen sprida sig över stora delar av världen och engagerade mer än 150 konstnärer. Man kan se det som den första internationella konströrelsen. Starka individuella konstnärskap och en stor mångfald gjorde dada till ett extremt dynamiskt kollektiv.

Snarare än av en gemensam stil hölls Dada samman av ett kritiskt förhållningssätt till samhället och konsten, ett motstånd med anarkistiska drag. Rörelsen engagerade bildkonstnärer, författare och musiker. Man använde sig av nya material och uttryck som collage, readymades, happenings, performance, gatuteater, ljudpoesi eller film, och verken har ofta en yta av irrationalitet och lekfullt nonsens. Humor, ironi, slagfärdighet, parodi och satir var det språk som dadaisterna använde för att kritisera och ifrågasätta sin tid.

Utställningen presenterar konstnärer och poeter som anslöt sig till dada och dess idéer. Utställningen lyfter fram deras antinationalism, deras gränsöverskridande nätverk och ifrågasättande av etablerade system och strukturer.

Dada är dada är producerad av Bildmuseet och verken har lånats in från privata samlare och museer i Europa. Kuratorer: Brita Täljedal, Alexandre Fruh, and Adrian Notz. Utställningen är formgiven av Alexandre Fruh.

Bildkonstnärer och poeter som är representerade i utställningen:
Pierre Albert-Birot, Celine Arnauld, Hans Arp, Hugo Ball, Erwin Blumenfeld, Bob Brown, Serge Charchoune, Paul Citroen, René Clair, Jean Crotti, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Suzanne Duchamp, Joaquín Edwards Bello, Viking Eggeling, Max Ernst, Elsa von Freytag-Loringhoven, George Grosz, Raoul Hausmann, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Hannah Höch, Marcel Janco, Paul Joostens, Lajos Kassák, Greta Knutson-Tzara, Man Ray, Pierre de Massot, László Moholy-Nagy, Clement Pansaers, Francis Picabia, Georges Ribemont Dessaignes, Hans Richter, Kurt Schwitters, Kate Steinitz, Sophie Taeuber-Arp, Theo Van Doesburg, Paul Van Ostaijen, Henri Pierre Roché, Tristan Tzara, Carel Willink and Beatrice Wood.

Pressvisning: Torsdag 16 november 10-12 (OSA)
Pressbilder: www.bildmuseet.umu.se/pressrum
Vernissage: Fredag 17 november 17-21
Utställningen pågår till: Söndag 15 april 2018

För ytterligare information

Helena Vejbrink, kommunikatör/presskontakt
helena.vejbrink@bildmuseet.umu.se, +46 70-2713373

Brita Täljedal, museiintendent/curator
brita.taljedal@bildmuseet.umu.se, + 46 90-7867714

Redaktör: Helena Vejbrink