"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-01

Dags för Högskoleprovet – som Umeå universitet är med och utvecklar

NYHET Den 2 april skrivs Högskoleprovet i hela landet. Totalt har över 70 000 personer anmält sig till provet och i Umeå är 2 309 personer anmälda. Medarbetare vid Umeå universitet konstruerar flera av Högskoleprovets delprov.

Intresset för att skriva högskoleprovet är stort. Fler än 25 000 studenter kommer varje år in på högskolan med hjälp av sitt provresultat. Högskoleprovet ges två gånger per år. Provdagen är alltid en lördag och sista anmälningsdag är alltid den 15 februari för vårprovet och den 15 september för höstprovet.

Ökar chanserna att komma in
Den som har gjort högskoleprovet placeras automatiskt i ytterligare en urvalsgrupp när man söker en utbildning. Högskoleprovet kan alltså leda till att chanserna att komma in på universitet och högskola ökar.

Första provet 1977
Det första högskoleprovet skrevs i april 1977 av 2 181 personer. Under hela 1980-talet var det ungefär 10 000 personer som genomförde provet varje år. När provet öppnades för alla 1991 och de närmaste åren därefter låg antalet provdeltagare på runt 130 000 personer per år. För många med äldre, inte konkurrenskraftiga gymnasiebetyg blev högskoleprovet en väg in på högskolan.

Umeå universitet är med och konstruerar
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet konstruerar högskoleprovets delprov DTK, LÄS, NOG och ORD. Umeå universitet sköter dessutom rättning och utskick av resultat. Universitetet bedriver också forskning och utvecklingsarbete kring högskoleprovet.

Två år att utveckla ett prov
Det tar ungefär två år att ta fram ett nytt högskoleprov. När man ska sammanställa färdiga prov finns det bestämda regler för hur det ska se ut. Det finns provkonstruktörer som arbetar med att ta fram nya uppgifter. Det är bara en bråkdel av dessa uppgifter som används i ett färdigt prov, många sållas bort på vägen.

Proven granskas
Alla enskilda uppgifter och de färdiga delproven granskas i flera omgångar, bland annat när det gäller språk, fakta och logik. Uppgifter som av en eller annan anledning inte fungerar stryks eller arbetas om.

Läs mer på:
http://www.edusci.umu.se/hprov/

Facit finns här från 17-tiden den 2 april:
www.studera.nu

Redaktör: Anette Olofsson