"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-27

Dags för Teknikdagen vid Tekniska högskolan, Umeå universitet, den 31 oktober

NYHET Teknikdagen, är en unik mötesplats där näringslivet i norra Sverige och lärare och studenter vid Tekniska högskolan kan knyta kontakter och etablera framgångsrika samarbeten. Inspirationsföreläsningar hålls bland annat av Greta Fossum och Torbjörn Minde.

Teknikdagen, som arrangeras av Tekniska högskolan, Umeå universitet, äger rum i Samverkanshuset den 31 oktober. Ett drygt 50-tal deltagare från det regionala näringslivet är föranmälda, bland annat från företag som: Land Systems Hägglunds, Boliden, Olofsfors, Plymovent, M-real, Komatsu Forest, TietoEnator, Umeå Energi och Vattenfall.

Under dagen kommer de deltagande företagen att få ökad insikt i vilken kompetens studenter från olika utbildningar besitter, möjlighet till kontakt med ett specifikt utbildningsprogram och erfarenhetsutbyte med lärare och forskare. Examensarbeten, uppdragsutbildningar och samarbetsprojekt i olika former kommer också att finnas med på dagordningen.

Programmet inleds av Umeå universitets rektor Göran Sandberg. Bland övriga medverkande återfinns bland andra Greta Fossum, forskningsdirektör vid Skogsindustrierna samt hedersdoktor vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, Torbjörn Minde, Manager Mobile Services, Ericsson Research och Pär Lärkeryd, VD Indexator i Vindeln.

Eftermiddagen varvas med intressanta föreläsningar, utställningar och matchmaking. Under programpunkten matchmaking ges företagen möjlighet till enskilda träffar med representanter från Tekniska högskolan för att diskutera specifika frågeställningar.

Ytterligare information och program finns på www.teknikdagen.se

Kontaktpersoner:

Martin Servin, lektor vid institutionen för fysik,Projektet Närkontakt, Tekniska högskolan vid Umeå universitetTel: 090-786 65 08Mobil: 070-220 09 92
E-post: martin.servin@physics.umu.se

Anders Lundin, föreståndare Tekniska högskolanTel. 090–786 99 34Mobil: 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg