"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-25

Dålig kommunikation ger risktagande på jobbet

NYHET De föreställningar om risker i arbetsmiljön som finns på arbetsplatsen kan påverka hur de verkliga riskerna hanteras. Det framgår i en ny avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap.

Skogsarbetare är en av de yrkesgrupper som är hårt drabbade av skador i arbetet. Skogen är en tung och farlig arbetsplats där det är viktigt att kunna bedöma risker och hur de kan hanteras. Därför har kommunikationsvetaren Maria Högvall Nordin velat undersöka vilka föreställningar om risker och riskhantering som finns inom skogsbranschen och hur de påverkar hur skogsarbetarna ser på sin arbetsmiljö och de risker de utsätter sig för.
– Överraskande nog visade det sig i stort sett inte finnas någon gemensam bild av vilka risker som är de mest allvarliga i skogsarbetet, berättar Maria Högvall Nordin.

Det fanns istället olika typer av föreställningar om skogsarbetets villkor, föreställningar som kommunicerade helt olika sätt att hantera arbetsmiljöproblem på. Det kan medföra att hanteringen av verkliga arbetsmiljöproblem får stå tillbaka för sådant som har sin grund i mer eller mindre spridda föreställningar om risker. Avhandlingens titel är ”Dom brukar jämföra det med en stridspilot”.

Med hjälp av mediematerial, enkäter och intervjuer med olika aktörer i det skogliga fältet undersöker Maria Högvall Nordin vilka arbetsmiljöproblem som skogsarbetare och andra i skogsbranschen upplever som mest problematiska och vilka lösningar de uppfattar som möjliga och önskvärda i arbetsmiljöarbetet.

Hon konstaterar att de föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbetet som kommuniceras mellan de olika aktörerna är mycket varierande och att föreställningarna lyfter fram helt olika typer av lösningar på arbetsmiljöproblem i skogen. Det medför att man riskerar att prata förbi varandra när man kommunicerar om risker och att man inte lyckas föra ut information om hur man kan skydda sig från skador i sitt arbete.

Enligt statistiken drabbas skogsarbetare till exempel ofta av belastningsskador i sitt arbete, men i den kommunikation Maria Högvall Nordin analyserat fanns mycket lite information om hur belastningsskador bör hanteras.
– I föreställningarna om skogsarbetaren som skickligt hanterar sin högteknologiska skogsmaskin finns ingen plats för tankar om musarmsbesvär eller ont i nacken. De två bilderna passar inte ihop, och det gör att kommunikationen om riskerna i jobbet fungerar dåligt.

Fredagen den 27 oktober försvarar Maria Högvall Nordin, institutionen för kultur och medier, vid Umeå universitet och Belastningsskadecentrum vid Högskolan i Gävle, sin avhandling med titeln ”Dom brukar jämföra det med en stridspilot”. Föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete. En studie i organisationskommunikation.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Johan Bures väg 5 i Umeå. Fakultetsopponent är professor Gunilla Jarlbro, enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

Avhandlingen är e-publicerad på adress: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=886

För mer information eller intervju, kontakta gärna Maria Högvall Nordin på tel 090–786 79 48, 090-10 60 82 eller via e-post maria.hogvall.nordin@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink