"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-19

Daniel Nylén prisas för bästa doktorsavhandling i informatik

NYHET Daniel Nylén, Umeå universitet, har vunnit pris för Sveriges bästa doktorsavhandling i informatik 2016.

Vid en ceremoni i samband med nationella SISA-konferensen fick Daniel Nylén ta emot utmärkelsen Börje Langeforspriset, Sveriges främsta pris inom ämnet informatik. 

I sin avhandling pekar Daniel Nylén på hur den snabba teknikutvecklingen inneburit radikala förändringar inom flertalet branscher. Det märktes tidigt i både skivindustrin och i fotografibranschen där kamera- och filmtillverkaren Kodaks konkurs kan ses som ett nyckelexempel. Radikal, digital förändring kräver att företag måste anpassa sig för att överleva. På senare år har förändringarna slagit hårt mot medieindustrin och i synnerhet mot tryckt media.

I sin forskning har Daniel Nylén studerat förändringsprocesser med fokus på design av nya produktinnovationer, som till exempel Bonniers plattform Mag+, men han har även studerat hur Västerbottens-Kuriren förändrade sina organisatoriska processer i relation till digital teknik över en 30-årsperiod.

Börje Langeforspriset tilldelas i år även Aron Henriksson, Stockholms universitet.

Bakgrund till priset

Börje Langefors var en pionjär inom IT och skapare av ämnet Informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling (ADB) som sedermera blivit Informatik. Han var den förste professorn i informationssystem i Sverige och en av de första i världen. Börje bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan och han pekade särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Börje Langefors förde fram fler än 20 doktorander till examen varav flera idag är professorer som i sin tur har fört fram egna doktorander till examen.

I syfte att hedra Börje Langefors och uppmuntra en fortsatt god forskning inom vårt ämne har SISA beslutat att årligen tilldela Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnesområden.

Syftet med priset är att:Belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser
Visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik/informationssystem

Motivering

Daniel Nylén tilldelas priset med motiveringen: Relevant ämnesval med hög aktualitet och tydlig förankring till ämnets internationella frontlinje. En välartikulerad forskningsdesign, god teorigrund samt rik och intressant empiri. Artiklar med mycket god internationell exponering.

Redaktör: Mikael Hansson