"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-29

Danslärare får pedagogiskt pris

NYHET Umeå School of Education (USE) delar varje år ut ett pedagogiskt pris i syfte att uppmuntra lärare som gör särskilt goda undervisningsinsatser. Priset går i år till Anna Lindqvist, lektor i pedagogiskt arbete. Hon får priset bland annat för sin förmåga att skapa balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper i sin undervisning.

– Jag är väldigt glad över priset och motiveringen! Generellt tycker jag att det är bra att undervisning och lärares insatser synliggörs på olika sätt. Att få ta emot ett pedagogiskt pris är hedrande. Jag ska försöka förvalta det på bästa sätt genom att fortsätta utveckla undervisningen. En lärarutbildning med hög kvalitet är oerhört viktig och det är mycket givande att arbeta med lärarstudenter, säger Anna Lindqvist.

I prismotiveringen framgår att Anna Lindqvist är en inspirerande lärare och handledare. Hon har en utvecklad förmåga att åstadkomma balans mellan teori och praktik i sina kurser. Hennes undervisning kännetecknas av att övningar i kurserna sätts in i ett övergripande sammanhang och fördjupas genom teoretiska resonemang, vilka klart återknyts till lärarstudenternas praktiska erfarenheter och kommande yrkesutövning. Hennes starka engagemang kommer också till uttryck i det att hon stimulerar studenternas utveckling genom tips på deltagande i kulturupplevelser utanför kursernas ram. Anna följer studenternas framsteg och genom sitt bemötande, sin undervisning och sitt sätt att vägleda studenterna får hon dem att känna sig uppmärksammade.

Anna Lindqvist föddes 1966 och växte upp i Boliden. Vid tre års ålder började hon dansa för danspedagog Eva Dahlgren och deltog under hela sin uppväxttid i Bolidens barnbalett som turnerade i Sverige och utomlands. Anna är utbildad förskollärare, grundskollärare i årskurserna 1-7 och danslärare med inriktning mot dans i skolan. Hon disputerade med avhandlingen Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck år 2010. Anna Lindqvist har arbetat på institutionen för estetiska ämnen sedan år 2003 och är lektor i pedagogiskt arbete sedan 2010. Hon undervisar företrädesvis i kurser för blivande förskollärare och lärare i skolans tidigare år som rör estetiska lärprocesser, ett vidgat textbegrepp, dans och rörelse, estetiska ämnen och genus.

Priset är på 25.000 kronor och delas ut vid universitets vårhögtid den 28 maj. I samband med det håller även pristagaren en föreläsning torsdagen den 26 maj.

Priskommittén har utsetts av styrelsen för Umeå School of Education och består av rektor Björn Åstrand, universitetslektor Lars Hübinette och studentrepresentant Peter Hedberg.

För mer information kontakta:

Anna Lindqvist, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet Telefon: 070-321 59 12
E-post: anna.lindqvist@estet.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov