"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-23

Där hjärnan är huvudsaken

NYHET Vid Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning UFBI, har den mänskliga hjärnan huvudrollen. Här bedrivs hjärnavbildningsstudier – och i det arbetet används den imponerande magnetkameran, belägen i universitetssjukhusets källarregioner.

Medarbetarna inom UFBI är både stolta och entusiastiska när de beskriver den kreativa miljö som de verkar i. Särskilt varmt talar de om det breda samarbete mellan en- heter och institutioner som finns inom UFBI.
– Vår ambition har hela tiden varit att vi ska arbeta tvärvetenskapligt och det har gett stor framgång. Ett gott exempel på det är ett samarbete med Anna Stigsdotter Neely vid institutionen för psykologi, som inom loppet av tre år har publicerat två artiklar i Science inom sitt forskningsområde minnesträning för friska och sjuka personer, säger UFBI:s föreståndare Lars Nyberg.

Centrumbildningen UFBI bildades hösten 2001. 2008 ansökte man om medel från Wallenbergstiftelsen för att kunna anskaffa den utrustning som ett år senare fanns på plats i det nya labbet – bland annat den gigantiska magnetkameran.
– Den har många tillämpningsområden, både inom kliniskt arbete och inom forskning. Magnetkameran kan användas för att avbilda organ eller vävnad i hela kroppen, men vi använder den uteslutande för att studera hjärnan, beskriver Johan Eriksson, forskarassistent och vice föreståndare för UFBI.

Den teknik som främst används för att studera människans hjärnfunktioner är fMRI – functional Magnetic Resonance Imaging – som ger tredimensionella bilder av hjärnan i arbete.

Ett susande och puffande hörs från magnetkameran som tar upp till 37 bilder varannan sekund. När den arbetar uppstår ett öronbedövande buller i och med att magnetfälten slås av och på. Experimentledaren och röntgensköterskan eller forskningssköterskan övervakar försöksdeltagaren och håller hela tiden koll på puls och andning.

Olika former av tilläggsutrustning an- vänds för olika experiment. För till exempel ett luktexperiment som nyligen avslutades användes en olfaktometer placerad utanför scanner-rummet. Den var kopplad till deltagaren via slangar som förmedlade lukterna. I vissa fall, som vid ett experiment med taktil massage, finns en person som ger massage inne i scannerrummet tillsammans med deltagaren, men i de flesta fall används en bildskärm och knappdosor för interaktion mellan experiment-datorn och deltagaren.

– Det starka magnetfältet ställer stora krav på all utrustning som ska placeras i eller i närheten av magnetkameran och säkerhet är alltid en viktig aspekt att beakta i alla experiment, säger Johan Eriksson. Mätningen tar mellan 45 minuter och en och en halv timme.
– Ett datorprogram styr hur och vad kameran ska mäta. På tio minuter kan den ta mellan 30 000 och 40 000 bilder – avkodade så att man inte kan avläsa vem som avbildats – sparas på en hårddisk. Det är mycket att analysera, säger forskningssjuksköterskan Ann-Kathrine Larsson.

Fakta om UFBI

Föreståndare är Lars Nyberg, professor på institutionen för integrativ medicinsk biologi, fysiologisektionen, samt på institutionen för strålningsvetenskaper, diagnostisk radiologi.

UFBI arbetar under en styrelse på fem personer med extern ordförande. Inom UFBI arbetar 20–30 personer i många olika yrken – fysiker, ingenjörer, doktorander, forskare, postdoktorer, assistenter, forskarassistenter och statistiker.

UFBI finansieras av Umeå universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt av Svenska vetenskapsrådet. Läs mer på:www.umeabrainimaging.com

Några av de stora projekt som pågår inom UFBI är:

  • Betulaprojektet – En studie av minne och demens, som pågått i Umeå under mer än 20 år. Lars Nyberg
  • Minnesforskning där man studerar vad som sker i hjärnan vid minnesträning. Lars Nyberg, Anna Stigsdotter Neely
  • Medvetande och kognition – Vad är det i hjärnan som gör att vi har medvetna upplevelser? Johan Eriksson
  • Lärande och minne – Hur arbetar hjärnan vid olika inlärningsstrategier? Linnea Karlsson, Lars Nyberg
  • Underliggande kognitiva processer för olika former av bedömningar och beslutsfattande. Linnéa Karlsson
  • Interventionsstudier – Psykologiska eller fysiska interventioner och dess effekter på hjärnan. Carl-Johan Olsson
  • Hur hjärnan förändras hos parkinsonsjuka. Lars Forsgren
  • Sensorimotorisk kontroll av handen. Roland S Johansson
  • Klinisk fMRI – Undersökning av enskilda patienter i relation till olika neurokirurgiska ingrepp. Tommy Bergenheim, Johan Eriksson

Text: Anette Olofsson
Foto: Mikael Lundgren

Redaktör: Anette Olofsson