"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-29

Data från Medicinska biobanken i Umeå punkterar ”gammal sanning”: Testosteron ökar inte risken ...

NYHET En stor internationell sammanställning där data från Medicinska biobanken i Umeå ingår kullkastar ”sanningen” att höga halter i blodet av testosteron och andra androgener (manliga könshormoner) ökar risken för prostatacancer.

I artikeln, webbpublicerad i tidskriften Journal of the National Cancer Institute, ingår 18 studier där män lämnat blodprov vid hälsoundersökning och senare fått diagnosen prostatacancer, deras prover jämförs med prover från friska män. Sammanlagt ingår 3 886 fall och 6 438 kontroller i studien och forskarna fann inget samband mellan blodnivån av olika könshormoner och risken för prostatacancer.

Att prostatacancer orsakas av höga blodhalter av androgener, bland vilka testosteron är det vanligaste, har länge ansetts som en självklarhet. Antagandet har grundats på data från olika tumörmodeller och det faktum att hormonbehandling av män med metastaserad prostatacancer medför att tumören krymper och patienterna slipper symtom.

Flera epidemiologiska studier, däribland en nyligen publicerad från Umeå universitet, har redan tidigare visat att det inte råder någon ökad risk för prostatacancer bland män med höga testosteronivåer. Den nu publicerade studien bekräftar att det saknas ett samband mellan hormonnivåer i blodet och prostatacancer. Därmed måste forskningen nu inriktas på nya frågor, t.ex. om nivån av androgener i själva prostatakörteln är betydelsefull.

Nyligen visade en stor amerikansk läkemedelsstudie att finasterid, ett läkemedel som sänker halten aktivt testosteron i prostata också sänker risken för prostatacancer. Finns det andra hormoner som är viktiga för prostatacancer ska uppstå och utvecklas? Data från studier i bl.a. Umeå har tidigare visat att höga halter av insulin-like growth factor-1 (IGF-1) ökar risken för prostatacancer.

– Det är roligt att våra alldeles nyligen publicerade data från Medicinska biobanken nu kunnat bekräftas av en mångdubbelt större studie, kommenterar urologen och prostatacancerforskaren Pär Stattin vid Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta gärna docent Pär Stattin, Inst. för kirurgi och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, tel 073-620 52 51 e-post par.stattin@urologi.umu.se

Övriga medverkande forskare från Umeå universitet är professor Göran Hallmans, enheten för näringsforskning, och doktoranden Tanja Stocks, enheten för urologi

Referens: AW Roddam et al., ”Endogenous Sex Hormones and Prostate Cancer: A Collaborative Analysis of 18 Prospective Studies”, J Natl Cancer Inst 2008;100: 170–183.

Redaktör: Hans Fällman