"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-02

Datavetare får anslag för intelligenta system i äldrevården

NYHET Helena Lindgren, datavetare vid Umeå universitet, får närmare tre miljoner kronor för att utveckla tekniker och metoder för interaktiv och ”intelligent” äldrevård vid ledande forskningsmiljöer i Spanien och Skottland. Det är VINNOVA som delar ut anslag för att ge kvinnor bättre karriärmöjligheter.

Helena Lindgren disputerade i fjol och presenterade då ett IT-system hon utvecklat för att läkare i ett tidigt skede ska kunna identifiera demenssjukdomar. På måndag kommer systemet att introduceras och börja användas i Malå och Norsjö av Västerbottens läns landsting och nästa år införs det på ett sjukhus i Korea. Detta är ett av de projekt hon kommer att bygga vidare på tillsammans med sina utländska kollegor.
– Det känns jättekul att få pengar för att förverkliga alla spännande forskningsplaner, säger Helena Lindgren.

Ett annat av de projekt hon kommer att arbeta med handlar om rehabilitering av äldre som fått nedsatt funktionsförmåga, något som ofta kan leda till isolering. Genom att ge speciellt utformat datorstöd till de äldre och till arbetsterapeuter kan de båda tillsammans kommunicera med varandra om vilka förbättringar och anpassningar i miljön som behövs göras för att förbättra vardagslivet. Datorstödet ger dem möjlighet att få en tätare kontakt och ger den äldre en ökad delaktighet i och inflytande över rehabiliteringen och samhället. Ett annat projekt handlar om att stödja personer med yrkesrelaterade skador inom byggindustrin i rehabiliteringsprocessen.

Umeå universitet och det nätverk av forskare och hälsovårdsgivare som Helena Lindgren redan har i de olika projekten kommer att vara basen för hennes arbete, men tack vare anslaget kommer hon även att kunna samverka med och forska vid universiteten i Barcelona, Spanien och Dundee, Skottland. Anslaget som beviljats är på 2,76 miljoner kronor under tre år och innebär bland annat att hon får finansiering för halva sin lön.

VINNOVA vill med programmet VINNMER ge bättre karriärmöjligheter för kvinnor. Det råder i dag en stor brist på meriteringsmöjligheter för disputerade forskare, och särskilt unga kvinnliga forskare missgynnas av osäkra karriärvägar. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år samt andra merkostnader kring utlandssamarbetet. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Tolv kvinnor får i finansiering, däribland Helena Lindgren.

Läs mer om Helena Lindgrens forskning, se även pressmeddelandet om hennes avhandling
Läs mer om VINNMER.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
E-post: helena@cs.umu.se
Telefon: 090-786 77 73

Redaktör: Karin Wikman