"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-19

Datavetare får pris för bästa examensarbete

NYHET Wajid Ali, Umeå universitet, har tilldelats Bo Rydins pris för sitt examensarbete i datavetenskap. Priset är på 30 000 kronor.

Målet med Wajid Alis examensarbete har varit att utveckla tekniker för självgående skogsmaskiner. Resultatet är ett system som klarar av att detektera närliggande träd och uppskatta avstånd mellan träd och skogsmaskin. Detta har uppnåtts genom att utforska olika metoder för klassificering med hjälp av färg, struktur och mönster. Även om systemet är utvecklat särskilt för skogsmaskiner kan det användas till andra typer av fordon, och också för att känna igen olika trädarter.

Examensarbetet har titeln "Tree Detection using Color and Texture Cues for Autonomous Navigation in Forest Environment" och är utfört inom Umeå universitets forskningssatsning IFOR, Intelligenta fordon off-road. Fredrik Georgsson och Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap har varit handledare.

Wajid Ali har läst masterprogrammet i datavetenskap. Han kommer ursprungligen från Pakistan och påbörjade sin masterutbildning vid Umeå universitet hösten 2004. Sedan i somras arbetar han som mjukvaruingenjör på Rikshospitalet i Oslo.

Bo Rydins stiftelse delar varje år ut pris till bästa tekniska eller naturvetenskapliga examensarbete inom sådana områden som faller inom SCA-koncernens verksamhet, exempelvis skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik.

För ytterligare information, kontakta Wajid Ali
E-post: wajid.ali@rr-research.no

Redaktör: Karin Wikman