"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-07

Datavetare ger stöd till demensvård

NYHET Forskaren Helena Lindgren vid Umeå universitet har tagit fram ny datorstödd metod för att diagnostisera demens. Både Sydkorea och Japan visar stort intresse för metoden.

– Sydkoreas hälsominister vill göra en stor satsning på demensvården och där passar vårt kunskapsbaserade datorstöd in mycket bra, säger Helena Lindgren, forskare vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, som utvecklat ett verktyg som hjälper läkare att diagnostisera demens.

Helena Lindgren inbjöds nyligen att presentera sin forskning i samband med ett svenskt statsbesök i Korea. Ett Svenskt Koreanskt demenssymposium arrangerades vid Bucheon Geriatriska sjukhus som drivs av Daniel Medical Foundation strax utanför Seoul där bland annat Drottning Silvia, äldreminister Maria Larsson och forskare från både Sverige och Korea deltog med presentationer.

Under konferensen presenterade Helena Lindgren hur kunskapsbaserade system på olika sätt kan hjälpa till att förbättra demensvården, bland annat genom det datorbaserade beslutstödssystem hon tillsammans med sin forskningsgrupp tagit fram för att läkare bättre ska kunna identifiera demenssjukdomar i ett tidigt skede.

Intresset för it-system för diagnos av demens är mycket stort i länder som Sydkorea och Japan. Båda länderna står inför omfattande förändringar i befolkningsstrukturen. I Sydkorea är idag 12 procent av befolkningen över 65 år men man räknar med att siffran stiger till 35 procent inom några decennier vilket ökar kraven på att utöka demensvården i landet.

I Sydkorea vill man bland annat möta den kommande ökningen av antalet äldre i samhället genom gratis undersökning av demens. Målet är att alla över 65 år ska erbjudas sådana undersökningar.

– Vårt redan starka samarbete med Dr Daein Kang vid Daniel Medical Foundation har stärkts men också mötet med de övriga svenska delegaterna har varit viktigt för ett starkare samarbete inom Sverige, berättar Helena Lindgren.

– Att få förmånen att delta i statsbesöket har gett ett enormt nätverk, inte minst inom näringslivet. Det har varit mycket positivt med många dörröppnare åt flera olika håll, säger Helena Lindgren som nu räknar med att kunskapssystemet DMSS-R för diagnos av demens kommer att kunna få en större spridning i demensvården både i Sydkorea och i Sverige.

- Dessutom är det ju enormt roligt att få möjligheten att diskutera förbättring av demensvården med personer som är i frontlinjen för det arbetet både nationellt och internationellt, och då inte minst med Drottningen som gör en stor insats!

Bilden ovan: Helena Lindgren vid Kungaparets mottagning i Sydkorea. Här tillsammans med Dr Kang som mottog Nordstjärneordern av kungaparet för hans insatser för att förbättra demensvården. Dr Kang var värd för symposiet Sweden Korea Dementia Forum som hölls samma dag med Drottningen närvarande. Till vänster Dr Kangs fru.

Redaktör: Mikael Hansson