"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-19

Datavetare räknar med upprepningar

NYHET Regelbundet upprepande rörelser finns t.ex. i helikopterns rotorblad och hos satelliter i omloppsbana runt jorden. Filosofie licentiat Robert Granat, Umeå universitet, har i sin avhandling bland annat utvecklat nya metoder för att matematiskt kunna arbeta med den här typen av processer.

Genom att förklara regelbundet upprepande rörelser går det t.ex. att förutsäga processers långsiktiga beteende och lösa en hel del problem som relaterar till hur dessa periodiska processer ska styras mot ett önskat mål.

Till verkliga fenomen med periodiskt beteende kan man räkna t.ex. flödet av kväve i citrusfruktträd under de olika årstiderna och ett styrsystem i en satellit i omloppsbana kring jorden. Dessa processer kan ofta beskrivas matematiskt via periodiska egenvärdesproblem och metoderna och algoritmerna i avhandlingen är utvecklade för att lösa sådana periodiska egenvärdesproblem.

Robert Granat har i sitt avhandlingsarbete även utvecklat algoritmer och programvara för att lösa liknande icke-periodiska problem parallellt på högeffektiva beräkningskluster med flera processorer.

Fredagen den 23 november 2007 försvarar Robert Granat, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Algorithms and Library Software for Periodic and Parallel Eigenvalue Reordering and Sylvester-Type Matrix Equations with Condition Estimation. Disputationen äger rum klockan 10.00, i MA121, MIT-huset. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska och fakultetsopponent är Prof. Dr. Volker Mehrmann, Institut für Mathematik, Technische Universität, Berlin.

Robert Granat är född i Nyköping och har bott bland annat i Alingsås och utanför Tierp.  

För ytterligare information, kontakta: Robert Granat Telefon: 090-7866129
E-post: granat@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman