"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-01

Datorspelandets mening

NYHET Vid nästa Humlab-seminarium talar Jonas Linderoth, Göteborgs universitet, om "Datorspelandets mening: en empirisk studie om hur datorspelsmediet får innebörder för barn"

Vad händer mellan barn och datorspel i spelandet? Vilken roll spelar spelens regler, tema och estetik? Och hur påverkar det här vår syn på den pedagogiska användningen av datorspel? Det är några av de frågor som kommer att beröras när Jonas Linderoth gästar Humlab-seminariet.

Datorspelsstudier är ett framväxande forskningsfält men själva spelandet ådrar sig i regel ganska begränsat intresse. Man studerar själva spelen, men spelarna och spelandet får betydligt mindre uppmärksamhet. Studier av den typ som presentras i Humlab-seminariet den 12 oktober är därför speciellt viktiga.

Datorspel sägs genom sin interaktivitet påverka barns attityder, föreställningar och beteenden mer än vad traditionella medier gör. Såväl pedagogiska möjligheter som risker har framhållits. Genom att studera barns datorspelande har Jonas Linderoth i sin forskning funnit att interaktivitet inte självklart leder till mer realistiska upplevelser, ofta är det precis tvärtom.

Linderoth visar att barnen intresserar sig mer för vad som går att göra i spelvärldar och mindre för vad olika saker i spelen föreställer. Han har också studerat hur barn använder uttryck av typen ”jag dog” och ”jag har bara ett liv kvar”. Blandas fantasi och verklighet ihop eller handlar det om något annat?

Tid och plats: 12 oktober kl 13.15 i Humlab

Seminariet är ett samarrangemang mellan Humlab, Insitutionen för pedagogik och fakulteten för lärarutbildning.

Humlabs seminarieserie kring IT, kultur och humaniora erbjuder en möjlighet att diskutera projekt, teoribildningar, forskningsproblem, tekniska lösningar och idéer från många olika discipliner på ett ingående, prestigelöst och associativt sätt. Under de senaste åren en rad intressanta personer framträtt i Humlab-seminariet. I programmet blandas forskare från den internationella scenen med lokala och nationella talare.

Alla seminarier sänds ut direkt på internet och görs sedan tillgängliga på Humlabs webbplats www.humlab.umu.se  där du också kan läsa om kommande Humlab-seminarier.

För ytterligare information

Patrik Svensson, föreståndare HumlabTel 090-786 79 13
E-post patrik.svensson@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink