"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-07-22

De bästa lär av varandra

NYHET Humlabs forskningsprogram Media Places är en del av Wallenberg Network Initiative - en satsning som bland annat ska bidra till ökad samverkan mellan Stanforduniversitetet och universiteten i Umeå och Lund.

Ett tjugotal forskare från Umeå och Stanford deltar i Media Places, och övergripande kan man säga att de alla intresserar sig för vad som händer i samhället när digital teknik och digitala kommunikationssätt får allt större plats. Hur påverkar den nya tekniken människors engagemang och inflytande? Hur förändrar den nya tekniken vårt sätt att kunna se och undersöka?

Stanford kommer till Umeå - och vice versa

Forskare från de två universiteten besöker regelbundet varandras lärosäten. Minst två gånger per år kommer representanter från Stanford till Umeå, dels genom den årliga konferens som arrangeras i anknytning till Media Places och dels genom kortare eller längre besök. Fred Turner är professor i medievetenskap vid Stanforduniversitetet och har besökt Umeå och Humlab flera gånger.

– Något som slagit mig när jag har varit i Humlab är att känslan och kulturen där är väldigt lik den vid Stanford. Alla forskare arbetar hårt med sina egna projekt, men lägger också tid på att utmana och bredda kunskaperna hos de andra. Tack vare de eldsjälar som driver verksamheten framåt har Humlab lyckats integrera teknik, sociala nätverk och intellektuellt arbete på ett unikt sätt.

Wallenbergstiftelserna finansierar Media Places 2011–2016 och de har sedan länge ett engagemang i Stanforduniversitetet. Bland annat har de bidragit till finansieringen av Wallenberg Hall – en byggnad för interaktiv undervisning, forskning och samverkan, utrustad med avancerad teknik och specialanpassad inredning. De forskare från Stanford som är delaktiga i Media Places kommer från flera institutioner – Department of Communication, Department of History, The Graduate School of Education med flera, och har Wallenberg Hall som en gemensam samlingspunkt. Erfarenheter från Humlab har varit viktiga i planeringen av den långtgående förnyelse som nu sker i Wallenberg Hall.

Wallenberg Hall

Wallenberg Hall är ett intressant studieobjekt för forskarna inom Media Places, som också hoppas kunna utveckla och utmana infrastrukturen för humanistisk forskning.

– Idag kan många forskare inte enbart förlita sig till arkivet och biblioteket, de traditionella platserna för humanistisk forskning, även om de fortfarande är viktiga resurser. Vi måste våga testa teknik som kan utveckla humaniorans forskningsmetodik och via Media Places får vi möjlighet att göra det tillsammans med Stanford, ett av världens mest framgångsrika universitet. Det är ett otroligt inspirerande samarbete – för båda parter – och något vi båda ser som ett långsiktigt engagemang bortom enstaka satsningar, berättar Patrik Svensson, föreståndare för Humlab.

Media Places

Media Places har uppmärksammats en hel del hos Stanford och bland annat har Ann Arvin, vicerektor med ansvar för forskningen där, besökt Humlab och Umeå universitet för att få veta mer.

– Det är viktigt att tro på sig själv. Jag är övertygad om att Humlab, och även andra delar av Umeå universitet, kan vara världsledande. Men man ska vara ödmjuk och inse hur mycket man kan vinna genom att ta hjälp av andra, säger Patrik Svensson.

Redaktör: Elin Andersson