"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-03 Uppdaterad: 2022-10-20, 15:22

De får Mångbergs pris 2020–2022

NYHET På universitets årshögtid den 15 oktober får tre forskare Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per Algot Mångbergs minne.

Text: Johanna Nordström

På grund av pandemin blir det i år utdelning av priset för 2020, 2021 och 2022. Amanda och Per Algot Mångberg var två vanliga småsparare som 1974 beslutade sig för att instifta en fond för forskning inom neurologi, neurokirurgi och öron-, näs- och halssjukdomar. Sedan 2008 är det Swedbank som står för prissumman, som idag uppgår till 50 000 kronor.

Samtliga pristagare föreläser i samband med årshögtiden på fredagen den 14 oktober.

Schema för årshögtidens föreläsningar

Pristagare 2020: Professor Lars Forsgren, Umeå universitet

För sin forskning om epilepsi och Parkinsons sjukdom. Forskningen har förbättrat och underlättat diagnostik vid Parkinsons sjukdom liksom påvisat bakomliggande orsaksfaktorer. Forsgren har också engagerat sig i epidemiologisk forskning om neurologiska sjukdomar i Etiopien.

Pristagare 2021: Professor Per Enblad, Uppsala universitet

För sina framstående vetenskapliga insatser inom neuromonitorering och vård av individer med allvarlig intrakraniell skada.

Pristagare 2022: Professor Ann Hermansson, Lunds universitet

För sin forskning kring behandling och komplikationer av öroninflammationer. Kunskaperna har starkt bidragit till de nya riktlinjer som innebär att man i många länder nu tillämpar aktiv exspektans vid akuta öroninflammationer hos barn under 12 år. Detta är viktigt för att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier i samhället. Hermansson har även varit president i den europeiska organisationen för pediatrisk ÖNH.