"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-29

De sista utlysningarna av FP7 publicerade

NYHET Den 10 juli lanserade EU-kommissionen de nya utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Närmare 70 miljarder kronor i stöd till forskning för att främja innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa. Utlysningarna finns publicerade på EU-kommissionens webbplats Participant Portal.

De sista FP7-utlysningarna omfattar både innovation och olika samhällsproblem och ska fungera som språngbräda till nästa europeiska forskningsprogram Horisont 2020, för perioden 2014–2020. Läs mer

EU:s sjunde ramprogram

EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7, som löper under åren 2007-2013 ger stöd till forskning inom utvalda prioriterade områden och syftet är att göra EU till världsledare inom dessa. Totalbudgeten för sjunde ramprogrammet är närmare 55 miljarder euro och är uppdelat i fyra huvudområden: Cooperation (Samarbete), Ideas (Idéer), People (Människor) och Capacities (Kapacitet).

Öppet för alla att söka

Programmet är öppet för många olika typer av organisationer: universitet och högskola, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter och nationella forskningsfinansiärer, enskilda forskare med flera. Förutsättningen för att delta är oftast att projektet är ett samarbete mellan flera europeiska länder.

Grants Office vid Umeå universitet hjälper institutioner och forksare i ansökningsprocessen, besvarar frågor, granska budgetar och gör avtalen. Läs mer om Grants Office

Läs mer om forskningsfinansiering och FP7 på VINNOVAS hemsida

Redaktör: Malin Vikström