"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

De ska accelerera entreprenörer för framtidens handel

NYHET Med framtidslabb och ett acceleratorprogram där affärs- och konceptutveckling, innovation och tillväxt står i fokus, ska Future Retail Lab by Sweden stärka framtidens retailentreprenörer.

– Det nya entreprenörskapet växer, där fysiska och digitala affärsmodeller samspelar. Att detta entreprenörskap får stöd och fortsätter utvecklas är avgörande för framtidens handel, säger Marlene Johansson, vd på eXpression Umeå, företagsinkubator inom de kreativa och kulturella näringarna och en av initiativtagarna till satsningen.

Detaljhandeln omvandlas – inte minst i och med ökad digitalisering – och det har varit tufft för många svenska företag inom retailbranschen. Under hösten startades pilotprojektet Future Retail Lab upp i Umeå. Nu inleder de ett samarbete med Svensk Handel som innebär en utveckling och nationell utbredning av projektet: Future Retail Lab by Sweden. Samarbetet är en kraftfull satsning för att utveckla framtidens handel och stärka nya entreprenörer som utmanar traditionella affärsmodeller och vanor.

Future Retail Lab består av två delar – Get Ready och Accelerate, en nationell mötesplats med workshops respektive acceleratorprogram.

– Konsumentens behov och beteende förändras och det kräver att branschen tänker annorlunda. Det behövs mod och kraft att bryta invanda mönster. Den som söker sig till vår accelerator behöver kunna tänka stort, vara beredd att testa och utveckla idéer och nya affärsmodeller, säger Marlene Johansson.

Satsningen spänner över tre år och finansieras av Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet med förhoppning att fler intressenter successivt knyts till projektet genom Svensk Handels medverkan.

– E-handelns snabba utveckling är en utmaning, på en förhållandevis kort tid har ett nytt konkurrenslandskap växt fram. Vår uppfattning är att många av handelns mindre företag behöver utmana sin traditionella affärsmodell. Därför har Svensk Handel beslutat ingå samarbete med eXpression och ge handelsföretagare möjligheten att utveckla sina affärskoncept och tänja sina marknadsområden bortom sin lokala butiksetablering, säger Hans Löwlund, ordförande för Stiftelsen Köpmannaförbundet.

I samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet ska det även bedrivas forskas på området. Forskningen ska bland annat bidra till att identifiera och utveckla nya affärsmodeller, samt utforska betydelsen av digital interaktion och ge kunskap om konsumentinsikter.

– Den digitala utvecklingen ger nya möjligheter för kunder och organisationer att interagera. Online och offline smälter samman. Vad som utgör en kundupplevelse eller kundvärde har förändrats och det krävs därför att branschen tänker om för att möta detta, säger Elin Nilsson, forskare vid Umeå Universitet.

– Under våren ska vi besöka utvalda orter med Get Ready. Syftet är att skapa en miljö där handelsföretag, entreprenörer, forskare och studenter kan samlas och utbyta idéer och erfarenheter, säger Marlene Johansson och fortsätter:

– För att ta satsningen ut i landet kommer vi också behöva stärka upp teamet ytterligare med en projektledare och affärsutvecklare.

Initiativtagare är eXpression Umeå, företagsinkubator för entreprenörer inom de kulturella, konstnärliga och kreativa näringarna, i samarbete med Handelshögskolan vid Umeå universitet och Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet. Future Retail Lab by Sweden är en nationell satsning där Umeå i ett första steg används som testbädd där nya affärsmodeller och koncept ska testas och utvecklas. Acceleratorprogrammet kommer där efter att rullas ut nationellt.

Mer information om satsningen kommer att publiceras på www.expressionumea.se inom kort.

KONTAKT

Marlene Johansson
VD, eXperssion Umeå
+4670-674 95 39
marlene.johansson@expressionumea.se

Hans Löwlund
Ordförande, Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet
+4610-47 18 611
hans.lowlund@svenskhandel.se

Håkan Gustafsson
Vice ordförande, Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet
+4670-513 69 30