"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-01

De söker nya antibiotika i norska havet

NYHET Forskare i Umeå allierar sig nu med kollegor i Tromsö för att leta efter nya antibiotika i naturprodukter i Norska havet. I samma syfte och i allians med australiensiska kollegor används Umeås avancerade teknik för att analysera 200 000 extrakt från tropiska områden.

Miljön i Norska ishavet är extrem vad gäller salt- och ljusförhållanden. I denna miljö har bakterier, svampar och alger under lång tid utvecklat exceptionella förmågor för att överleva. De kallas med ett samlingsnamn för extremofiler.
– Vi kommer till att börja med att undersöka extrakt från dessa extremofiler. Det vi letar efter är små molekyler som kan förhindra mikroorganismers förmåga att orsaka infektioner, berättar Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi i Umeå.

Näst intill outforskat hav

Det är MaBCent, ett marint forskningscentrum vid Tromsö universitet, som ska samla in extrakt från naturprodukter från det näst intill outforskade Norska ishavet. Vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, finns sedan en tid Umeå Small Molecule Facility, USMSF, som erbjuder forskargrup per och bioteknikbolag möjlighet att sålla fram biologiskt aktiva substanser. USMSF har idag en substanssamling med 17 500 syntetiska substanser och instrumentering för att testa dessa.

Samarbetet med Tromsö innebär att dagens verksamhet utökas till att också omfatta naturproduktextrakt. Avancerade testsystem som tagits fram vid UCMR ska användas för att undersöka extrakten. Målet är hitta helt nya molekyler som kan fungera som antibiotika mot smittagens som tidigare inte kunnat bekämpas, eller som blivit resistenta mot tidigare använda antibiotika.

Projektet blir möjligt tack vare bidrag på 38 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och motsvarande summa från norska staten. Anslaget stärker ytterligare universitets ställning inom de starka forskningsommiljöerna infektioner. Umeå har också två nationella forskarskolor, Umeå Centre for Microbial Research och Kemiskt-biologiskt centrum, KBC. Tromsö har i sin tur en forskarskola i strukturbiologi och ett samarbete mellan de tre kommer nu att inledas.

Saknar motsvarighet

Men det var inte med molekyler i ishavet som arbetet med naturprodukter startade. Tidigare i höstas fick USMSF 750 000 kronor av Kem pestiftelserna för att identifiera ämnen som kan förhindra eller bota infektionssjukdomar. Kring 200 000 naturprodukter har testats i samarbete med Umeåföretaget Innate Pharmaceuticals och Griffith University i Australien.
– Vi har tidigare arbetat med syntetiska molekyler, det känns därför väldigt spännande att utöka vårt kunskapsområde till naturprodukter, säger Mikael Elofsson, professor i kemi och ledare för USMSF.

Bank med tropiska extrakt

Samarbetet med Griffith University innebär att USMSF får ta del av deras bank med växter och marina organismer från tropiska delar av Queensland, Tasmanien, Papua Nya Guinea och Kina. Där ingår material från 60 procent av världens växtfamiljer och 9 500 marina organismer. Med hjälp av Griffiths egen teknologi har råmaterialet förädlats till cirka 200 000 extrakt med få komponenter och i många fall helt rena naturprodukter.

Det som gör samlingen unik jämfört med andra samlingar är att de största molekylerna, som man vet är svåra att utveckla till läkemedel, har tagits bort och att produkterna har renats från salter, socker och fetter vilket underlättar urvalsprocessen.

Naturprodukterna har testats med hjälp av teknologi från bioteknikföretaget Innate Pharmaceuticals. Tekniken har sin grund i upptäckter av Mikael Elofsson och hans kollega Hans Wolf-Watz, professor i molekylärbiologi. De nya och unika naturprodukter som identifieras i projektet kommer att användas av USMSF och forskare vid universitetet i olika kemiska och biologiska projekt. För Innate Pharmaceuticals är förhoppningen att kunna utveckla nya antibakteriella läkemedel.

Chans för småföretagare

Men infektionsforskarna i Umeå kan tack vare ytterligare sju miljoner från Vinnova också öppna dörrarna för småföretagare.– Vi erbjuder högklassig utrustning och tusentals molekyler som är intressanta i jakten på nya mediciner, säger Fredrik Almqvist.Redan nu är företagare från hela Sverige och även från Norge intresserade av att ta del av utrustningen. Testmolekylerna är högintressanta för mindre företag som saknar förutsättningar att köpa in egna bibliotek och som många gånger inte heller har den kunskap som behövs för att genomföra idéerna.
– Grundidén är att det ska räcka för företagen att komma till oss med en bra idé som de vill testa. Särskilt intressant är det här för nybildade och mindre företag som behöver en skjuts framåt, förklarar Fredrik Almqvist.

Text: Bertil Born
Foto: © Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Redaktör: Karin Wikman