"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-25

Debatt i DN inför valet: "Dagspolitiken klarar inte att hantera ödesfrågan om klimatet"

NYHET Forskare vid Umeå universitet replikerar en artikel i DN Debatt, där 23 forskare och debattörer – bland andra Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och Sverker Sörlin, professor vid KTH – anser att "valdebatten är torftig" och föreslår ett utsläppsmoratorium där "inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser".

"Bannlys alla politiska beslut som ger klimatutsläpp"

"De långsiktiga hållbarhetsfrågorna har fått stå tillbaks på ett olyckligt sätt i den politiska debatten inför valen", påstår debattörerna i sin artikel.
Vidare menar de att valdebatten måste ge ordentlig plats för frågor som berör miljö och klimat - bland annat hur utforma utbildning och säkra ekonomi för hållbarhet och klimatomställning i en och samma politik? De föreslår också att de politiska besluten ska kopplas till mål om förnybar energi och grön infrastruktur. Läs nyheten här

"Koldioxidskatt bättre än utsläppsmoratorium"

Bengt Kriström, Centrum för miljö- och naturresursekonomi, angriper påståendet ”att inga beslut som tas av regering, riksdag, landsting eller kommun ska leda till att utsläppen av växthusgaser ökar”. Han skriver, i sin replik den 12 maj, att förslagen inte är miljöekonomiskt försvarbara och efterlyser bland annat en konsekvensanalys. Läs nyheten här

"Utsläppsmoratorium = inköpsstopp?"

Nationalekonomerna Sofia Lundberg, Handelshögskolan och Per-Olov Marklund, Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi, undrar i sin replik den 14 maj, om debattörerna funderat över hur moratoriet skulle påverka offentlig upphandling, förslaget kan leda till inköpsstopp. Läs nyheten här

Slutreplik: ”Smältande Antarktis visar vikten av snabba åtgärder”

De 23 forskarna/debattörerna avslutar debatten: "Den viktigaste invändningen mot vårt förslag borde, menar vi, vara att det inte är tillräckligt", skriver de. Läs nyheten här

Mer att läsa finns på:

Centrum för miljö- och naturresursekonomi

Handelshögskolan

Redaktör: Michael Nordvall