"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-28

Debatt om forskningsbibliotekens roll för öppen vetenskap

NYHET I Biblioteksbladet 21 mars publicerades en debattartikel om forskningsbibliotekens roll för Europasatsning på öppen vetenskap och nu svarar Sanna Isabel Ulfsparre och Kristoffer Lindell vid avdelningen för Vetenskaplig kommunikation vid Umeå universitetsbibliotek.

Text: Susanne Sjöberg

Sanna Isabel Ulfsparre, bibliotekarie och Kristoffer Lindell, chef vid Vetenskaplig kommunikation, kompletterar diskussionen om bibliotekens roll i utvecklingen av öppen vetenskap. I ett debattsvar talar de om vikten av att forskningsbiblioteken bidrar även till system- och metadataorienterade utvecklingen när system för informationsåtervinning och meritering nu byggs. De menar att kompetensen att göra material sökbara och tillgängliga är ett kärnområde inom biblioteks- och informationsvetenskap och därmed viktig att ta vara på inom utvecklingen av system för forskningsdata.

Umeå UB:s debattsvar i Biblioteksbladet 28 mars

Ursprunglig debattartikel i Biblioteksbladet 21 mars