"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-16 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:48

Dekan, prodekan och en vicedekan utsedda vid Medicinska fakulteten för 2021-25

NYHET Dekan, prodekan och en vicedekan har blivit utsedda för kommande mandatperiod (1 juli 2021 - 30 juni 2025) vid Medicinska fakulteten.

Dekan

Rektor har den 16 februari – på förslag från valberedningen vid Medicinska fakulteten – omförordnat Patrik Danielson, professor i anatomi, för en andra mandatperiod som dekan för fakulteten, för tiden 2021-07-01—2025-06-30.

 

 

 

 

 

 

Prodekan från 1 juli 2021

På valberedningens förslag har rektor förordnat Kristina Lejon, professor i immunologi, som ny prodekan för Medicinska fakulteten från 1 juli 2021. Dekan och prodekan är även ordförande respektive vice ordförande i fakultetsnämnden.

Sittande prodekan har avböjt omförordnande.

 

 

 

 

 

Vicedekan forskning och utbildning på forskarnivå

Dekan har därefter den 16 februari omförordnat Anna Arnqvist, professor i biomedicin, som vicedekan med särskilt ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå vid fakulteten, för en andra period.

 

 

 

 

 

Övrigt om den framtida fakultetsledningens ansvarsområden och sammansättning

Vidare har dekan meddelat att Kristina Lejon – idag vicedekan för utbildning – även fortsättningsvis kommer att ha ett huvudansvar för området utbildning på grund- och avancerad nivå i fakultetsledningen.

Utnämning av eventuell/-a ytterligare vicedekan/-er, och/eller andra funktioner i fakultetsledningen – liksom fullständig ansvarsfördelning i den nya ledningsgruppen – kommer att meddelas senare under våren av dekan.

I fakultetsledningen ingår därutöver alltid kanslichefen för Kansliet för medicin, Ann-Christin Edlund.

Valberedningens arbete med att ta fram ett förslag till fakultetsnämnd för nästa mandatperiod inför val i fakultetskollegiet fortgår.

Kontaktpersoner

Lars Nyberg, ordförande i valberedningen
Patrik Danielson, dekan