"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-07

Delade meningar om regioner bland norrlänningar

NYHET En tredjedel av de som bor i norra Sverige vill ha någon form av nya regioner, men nästan lika många är skeptiska och vill behålla dagens indelning i län. Det visar de första resultaten från undersökningen ”Medborgare i norr 2008”, som utförs av forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

I slutet av september fick 4 000 norrlänningar en enkät i brevlådan med frågor om bland annat tänkbara framtida regioner. Enligt de första sammanställda resultaten råder det stor oenighet om hur Norrland bör delas in.

34 procent av norrlänningarna är positiva till nya regioner, men nästan lika många, 29 procent, vill behålla den nuvarande länsindelningen. 11 procent tycker inte att det behövs någon mellannivå mellan kommuner och landsting överhuvudtaget.

– Det är väl knappast överraskande att det finns olika uppfattningar kring förslag om att ändra gamla länsindelningar. Det här är en fråga som tydligt engagerar norrlänningarna, och där många har bestämda uppfattningar, säger projektledaren Anders Lidström, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

De som vill ha nya regioner har också olika idéer om hur dessa ska se ut.
– Den vanligaste åsikten är att Västerbotten och Norrbotten borde bilda en separat region, liksom Jämtland och Västernorrland.

Det är dessutom stora skillnader i uppfattningar mellan olika delar av Norrland.
– Norrbottningar är mest positiva till dagens länsindelning, medan stödet för någon form av regionalisering är starkast i Västernorrland och Jämtland, säger Anders Lidström.

Resultaten är de första från projektet Norrländsk regionstudie 2008, och kommer från enkäten ”Medborgare i norr 2008” som skickats ut till 4 000 medborgare i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Enkäten har besvarats av cirka 64 procent.

Projektet finansieras av de fyra nordligaste landstingen, och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet som svarar för alla analyser och slutsatser.

Hela rapporten kan laddas ned från:
www.pol.umu.se/regionstudie/index.html

Kontaktinformation:

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-691 32 99, 070-691 32 99
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson