"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-03 Uppdaterad: 2023-09-13, 16:47

Delegation till Kapstaden för samarbete inom hållbarhetsfrågor

NYHET Den 6–10 maj deltar en delegation ledd av rektor i en forskningskonferens i Kapstaden. Konferensen South Africa - Sweden Research and Innovation Week genomförs inom ramen för det STINT-finansierade projektet South Africa – Sweden University Forum (SASUF). Klimatförändringar, hållbarhet, digital teknologi och cybersäkerhet står på agendan.

– Hållbarhetsfrågorna är kanske en av de viktigaste framtidsfrågorna vi har att lösa och där mycket forskning pågår. Inom ramen för forskningssamarbetet med Sydafrika är Agenda 2030 en angelägenhet och det gör samarbetet extra intressant, säger rektor Hans Adolfsson.

Hans Adolfsson kommer att hålla två anförande under veckan; dels under ett seminarium om samarbetet mellan universitet och näringsliv på temat hållbarhet, och dels under ett rektorsforum. I slutet av veckan kommer en gemensam deklaration skrivas under av rektorer i Sverige och Sydafrika som utstakar önskemål från universiteten till regeringarna i båda länder.

Konferensen är den andra av sitt slag som anordnas inom SASUF, förra året deltog knappt 300 personer och i år förväntas 500 deltagare. Från Umeå universitet finns totalt 16 representanter på plats från universitetsledningen, International Office och Planeringsenheten, samt följande institutioner:

  • Ekologi, miljö och geovetenskap

  • Folkhälsa och klinisk medicin

  • Pedagogiska institutionen

  • Juridiska institutionen

  • Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  • Enheten för demografi och åldrandeforskning

  • Epidemiologi och global hälsa

  • Kemiska institutionen

  • Matematik och matematisk statistik

  • Datavetenskap

Om SASUF

The South Africa – Sweden University Forum, SASUF, är bland det största i sitt slag med flertalet universitet involverade samt ett antal forskningsfinansiärer och andra aktörer.

Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst, Malmö universitet, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, SLU och Örebros universitet.

Mer information om SASUF

https://sasuf.org/

För frågor, kontakta gärna

Per A. Nilsson, projektledare

Tel: 090–786 68 66; Mobil: 070–236 62 30
E-post: per.a.nilsson@umu.se