"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-19

Den 29 juli tog jordens resurser slut för i år

NYHET Enligt ett ekologiskt sätt att räkna definieras Earth Overshoot Day som den dag då vi börjar leva över jordens tillgångar just det här året. För tre veckor sedan nådde Jorden detta datum. Vi kan alla, både individuellt och kollektivt, bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck, menar Umeåforskaren Natuschka Lee.

När man nått Earth Overshoot Day - Den ekologiska skuldens dag - har världen förbrukat vad som borde varit jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser. Datumet nås ungefär tre dagar tidigare för varje år och i år inträffade Earth Overshoot Day den 29 juli.

– Det tyder ju på att trots alla debatter och försök på olika håll, så räcker ändå inte våra nuvarande försök att lösa problemen kring hur vi hushåller med jordens resurser.  I och för sig kan detta även reflektera andra fenomen såsom den stigande befolkningsmängden, vår fortsatta utveckling inom konsumtion och teknologi – trots allt finns det mer varor i dag och vi köper och slänger vi ännu mera än vad vi gjorde förr – och att fler människor i andra delar av världen försöker att eftersträva den tidigare livsstil vi hade i väst för att det inte var möjligt på 1970-talet när denna utvärderingsprocedur påbörjade, säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Hon är engagerad i frågan i och med att hon forskar kring hur olika organismer på jorden, till exempel mikrober, växter och insekter, kan användas för att förstå hur liv under stressade betingelser kan adapteras till de pågående förändringarna, och hur de kan användas för exempelvis miljösaneringar och utveckling av nya biotekniska processer som hushåller med jordens resurser på ett bättre sätt.

Natuschka Lee är bara en av alla forskare i Umeå som driver miljörelaterade projekt. Det pågår mycket miljöforskning vid Umeå universitet till exempel vid Climate Impact Research Centre, CIRC, (klimatfrågor) och EcoChange (miljön i Östersjön) samt på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU (skogliga frågor).

Datumet för Earth Overshoot Day beräknas enligt Wikipedia genom att jämföra mänsklighetens totala årliga konsumtion, ”ekologiskt fotavtryck”, med jordens kapacitet att regenerera förnybara naturresurser under det året, ”biokapacitet". Med hjälp av FN-statistik som innehåller de senaste uppgifterna beräknas varje år det globala ekologiska fotavtrycket och biokapacitetsvärdet.

Vad innebär uttrycket ”ekologiskt fotavtryck”?

– Alla våra naturresurser, det vill säga vatten, mark, luft, växter vilket inkluderar jordbruk och skog, djur – som vi använder för att producera mat, kläder, möbler, tryckt material, prylar av alla möjliga slag, läkemedel, byggnader, resefordon, all typ av teknik – utgör sammantaget vårt ekologiska fotavtryck. Då ska man komma ihåg att vi inte bara exploaterar dessa resurser, vi förorenar dem också samt slösar ganska mycket. Som tur är blir fler och fler människor medvetna om detta och det görs många försök att lösa detta bättre, men det behövs uppenbarligen ännu fler ansträngningar, säger Natuschka Lee.

Belastningen på jorden är inte förvånansvärt olika i olika länder. För Sveriges del inträffade Earth Overshoot Day redan den 3 april. Det betyder att om alla människor på jorden levde som vi svenskar så skulle det behövas nästan fyra jordklot med naturresurser.

 

Läs mer om Earth Overshoot Day

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/

https://www.klimatkalkylatorn.se/  

Några exempel på när Earth Overshoot day inträffat:

1971 – 21 december

1981 – 12 november

1991 – 11 oktober

2001 – 23 september

2011 – 5 augusti

2019 – 29 juli