"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-25 Uppdaterad: 2023-04-21, 10:27

Tio doktorander tar sig an hållbar utveckling i Arktis

NYHET I dagarna drar Umeå universitets arktiska forskarskola i gång på allvar i och med att de första tio doktoranderna anländer till universitetet för att påbörja sin forskarutbildning. Den 1 september startar verksamheten med ett heldagsarrangemang som delvis är öppet för allmänheten.

Text: Jonas Lidström

Den arktiska forskarskolan vid Umeå universitet har en inriktning mot hållbar utveckling och är utpräglat tvärvetenskaplig i sin sammansättning – de tio doktoranderna kommer från forskarämnen inom alla fyra fakulteter.

—Det som förenar projekten är att de tar sig an hållbar utveckling i Aktis utifrån olika aspekter viktiga inom respektive forskningsfält, berättar Linda Lundmark är som är lektor i kulturgeografi och samordnar för den arktiska forskarskolan.

– Det finns direkta beröringspunkter med den omställning som sker i Norra Sverige mot grön industrialisering, fortsätter hon.

Öppen inbjudan till orienterande presentationer

Den 1 september håller den arktiska forskarskolan en heldags-kickoff med presentationer, seminarier och föredrag för doktorandgruppen.

På eftermiddagen mellan 14.00 och 15.00 hålls ett presentationspass som är öppet att besöka för medarbetare och andra intresserade som vill få en översiktlig bild av arktisk forskning vid Umeå universitet.

– Vi hoppas att passet ska locka alla som intresserar sig för arktiska frågor och hur universitetet jobbar med och för regionen. Det gäller allmänheten i stort, politiska företrädare, organisationer, föreningar samt privat näringsliv men även medarbetare och studenter vid universitetet, säger Linda Lundmark.

Nätverksbyggande som en central uppgift

Den arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling ska vara ett stöd och ge ingångar till nätverk som skapar möjligheter i framtiden för de som ingår i forskarskolan.

– Forskarskolans uppgift är att hjälpa doktoranderna att tänka på tvärs mellan olika frågeområden och att underlätta kontakter med doktorander vid andra universitet i Sverige och internationellt. Vi ska dessutom vara en länk mellan forskningen och det omgivande samhället och ge doktoranderna stöd för att själva sprida kunskap bredare ut i samhället.

Intresserade doktorander kan ta del av forskarskolans aktiviteter

En grupp som är särskilt välkommen till kickoffen den 1 september är doktorander som har en koppling eller ett intresse av arktiska frågor, men som inte är antagna till den arktiska forskarskolan.

– Om man inte är antagen till forskarskolan men ändå vill delta i forskarskolans aktiviteter går det bra att ansluta sig till Arcum och anmäla sig till våra seminarier och även andra aktiviteter. Detaljer om hur man gör finns på vår hemsida, säger Linda Lundmark.