"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-18

’’Den kinesiska draken har vaknat’’

NYHET Professor Torbjörn Lodén, Stockholms universitet, föreläser om utvecklingen i Kina och dess betydelse för världen den 20 april klockan 13.00 i Samhällsvetarhuset, hörsal C.

Torbjörn Lodén är sedan 1990 professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, med specialiteterna konfuciansk filosofi och 1900-talets kinesiska idéhistoria. Lodén har tillbringat flera år i Peking och Hongkong. Mellan 1973 och 1976 tjänstgjorde han även som kulturattaché vid Svenska ambassaden i Peking och innehar en hedersprofessur vid Akademin för samhällsvetenskaperna i provinsen Henan i Kina.

Lodén är även föreståndare för det nyinvigda nordiska Konfuciusinstitutet vid Stockholms universitet.
– Syftet med institutet är att öka det kulturella och akademiska utbytet mellan Kina och de nordiska länderna samt att stödja forskning och utbildning om Kina och det kinesiska språket.

– Det finns en kännbar framtidsoptimism i Kina som tar sig uttryck i en nyväckt stolthet för det egna språket och kulturen. Samtidigt finns det ett ökande intresse för kinesiska och att studera i Kina bland studenter, säger professor Torbjörn Lodén.

Torbjörn Lodén är inbjuden att föreläsa vid universitetet av International Office, Umeå universitet.

Kontaktperson:

Britt-Marie Nordgren, International OfficeE-post: Britt-Marie.Nordgren@adm.umu.se
Tel: 090-786 68 75

Redaktör: Carina Dahlberg