"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-04

Den osynliga flickan blir synlig 7 juni

NYHET Dold bakom stereotypa föreställningar om hur flickor ska vara och se ut, bär vi alla med oss en inre bild av vad det innebär att vara flicka. På torsdag den 7 juni släpps en ny antologi vid Umeå universitet där fyrtio forskare och konstnärer från femton olika länder låter sina osynliga flickor träda fram i forskningstexter, dikter, filmer, foton, tecknade serier och installationer.

– Trots stora skillnader i levnadsförhållanden och livsmiljöer beskriver många en stark flicka med kraft att klara av väldigt svåra situationer, säger Gun-Marie Frånberg, forskare vid Umeå universitet och en av initiativtagarna till projektet.

Det är nu ett drygt år sedan som hon, tillsammans med Umeåforskarna Elza Dunkels och Camilla Hällgren, bjöd in forskare och konstnärer från hela världen till att delta i det nystartade forskningsprojektet Invisible Girl. Målet med projektet är att undersöka vad det betyder att vara flicka idag, och hur flickskapet kan synliggöras på annat sätt än som görs i media.
– Inbjudan var väldigt öppen och förutsättningslös, och det enda kravet var egentligen att deltagarna skulle försöka ifrågasätta och utvidga bilden av flickan och hennes situation, säger Camilla Hällgren.

Gensvaret var mycket positivt, och många fantastiska bidrag strömmade in från jordens alla hörn till forskarna i Umeå.
– I början tänkte vi att idén om flickan var begränsad till perioden mellan barn och tonår, men vi upptäckte snart att erfarenheten av flickskap lever vidare i alla åldrar. Exempelvis återspeglar vuxna sin syn på vad det är att vara flicka på sina barn och barnbarn, säger Elza Dunkels.

Ett urval av förslagen har nu fått egna kapitel i en elektronisk antologi, som publiceras den 7 juni på nätet. Samma dag kl. 15–18 kommer också projektets deltagare från olika länder att presentera sina idéer och alster på Bildmuséet i Umeå. Arrangemanget är gratis och öppen för alla intresserade, och forskarna hoppas att många kan komma och lyssna.
– Att ta del av helheten ger mer än de enskilda bidragen var för sig. Dessutom är det en lättsmält tillställning med korta presentationer, och möjligt att komma och gå lite som man vill.

Detaljerat program för torsdagens arrangemang och information om forskningsprojektet och antologin Invisible Girl

Bild: Camilla Hällgren

Läs om projektet i media:
VK: Flickan tar form

För mer information, kontakta:

Gun-Marie Frånberg, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 6205, 070-255 62 05
E-post: gun-marie.franberg@edusci.umu.se

Camilla Hällgren, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 7144, 070-546 20 30
E-post: camilla.hallgren@edusci.umu.se

Elza Dunkels, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet Telefon: 090- 786 6053, 070-273 53 23
E-post: elza.dunkels@edusci.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall