"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-13

Den teknologiska texturen: möten mellan humaniora och informationsteknik

NYHET Föredrag om onlinedagböcker och teknikfilosofi, en konstinstallation, presentationer i virtuella världar och debatt mellan två av världens mest kända datorspelsforskare. 17 januari invigs en nationell konferens på Humlab av rektor Inge-Bert Täljedal.

Humaniora och informationsteknik är ämnet för konferensen. Ny informationsteknik påverkar i allt högre grad våra liv och vårt samhälle. Humanister ställs inför många nya och viktiga frågor som berör såväl arbetssätt och studieobjekt som humanioras framtida roll och uttryckssätt.

Hur mycket behöver vi veta om nanoteknik, sensorer och virtuella världar? Kan datorspel analyseras på samma sätt som filmer eller traditionell litteratur? Hur förhåller sig humaniora till teknikvetenskaperna? Är cyberrymden ytterligare ett massmedium eller något helt annat? Hur förhåller vi oss till att vi svenskar skickar 1,8 miljarder textmeddelanden per år eller att spelindustrin anses vara större än filmindustrin? Vilka sorters kulturuttryck finner vi bland datorspelare eller bloggare? Kommer humaniora att fortsätta vara så textdominerad i ett samhälle som präglas alltmer av mångmediala uttryckssätt? Vilket är vårt ansvar mot det omgivande samhället och mot oss själva och våra discipliner?

Konferensen "Den teknologiska texturen: möten mellan humaniora och informationsteknik" samlar humanistiska forskare från hela landet med intresse för dessa frågor.

Bland de forskningsfrågor som kommer att beröras finns exempelvis ”open source”-kultur, läsandet av onlinedagböcker, teknikfilosofi, immersiv historicitet i datorspel och ”deltagandekultur”. Bland andra inslag märks en konstinstallation, studentpresentationer i virtuell värld och visning av projekt och teknik.

Under konferensens andra dag debatterar två av världens mest namnkunniga datorspelsforskare om datorspelsstudier: Espen Aarseth från IT-universitetet i Köpenhamn och Henry Jenkins från MIT i USA.

Programmet bjuder också för övrigt på ett kvalificerat nationellt deltagande och på mycket intressanta internationella forskare. Yngre forskare möter väletablerade föregångare inom sina fält. Både bland talare och deltagare finns representanter från ”tekniksidan” vilket vidgar diskussionen och analysen.

Detaljerat program och annan information om konferensen finns på: www.humlab.umu.se

Konferensen stöds av Riksbankens jubileumsfond.

För ytterligare frågor eller om någon från redaktionen önskar besöka konferensen, kontakta gärna Patrik Svensson, föreståndare vid HumlabE-post: patrik.svensson@humlab.umu.se
Tel: 090-786 79 13 eller 070-397 84 66

Redaktör: Helena Vejbrink