"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-26

Denguefeber ett hot för thailandsresenärer

NYHET Forskare vid Umeå universitet visar nu att risken för att drabbas av denguefeber är påtaglig för personer som reser till Thailand. Bland dem som stannar en månad drabbas nästan en av 100 under den epidemiska årstiden, dvs. svensk sommar och höst.

Stannar man kortare tid och vid andra tider på året är risken något lägre. Lägst risk gäller om man besöker Thailand under det svenska vinterhalvåret.

Denguefeber är en infektionssjukdom som ger feber i kombination med rygg- och magsmärtor, i allvarliga fall också inre blödningar. Sjukdomen är väldigt vanlig i sydöstra Asien med länder som Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam och Indonesien. Den orsakas av ett virus som sprids av myggor.

Joacim Rocklöv, som nyligen tilldelades Umeå kommuns vetenskapliga pris, publicerar nu tillsammans med forskare i Storbritannien och Tyskland en artikel i tidskriften Epidemiology and Infection som med hjälp av matematiska modeller i detalj beskriver de grundmekanismer som styr myggornas tillväxt, immuniteten hos befolkningen samt risken att drabbas. Resultaten stämmer väl med de fåtal empiriska studier som finns. Tidigare forskning, bland annat från Umeå universitet, har visat att spridningen av denguefeber ökar kraftigt några månader efter regnperioden och när det blir varmt. Man har också delvis kunnat koppla epidemier i Sydostasien till havscirkulationen och klimatfenomenet El Niño.

Forskarna bakom studien ingår i EU-konsortiet DengueTools, som koordineras från Umeå universitet. Framtida studier avser att bland annat utveckla screening av resenärer i Europa, utveckla varningssystem för epidemier, samt identifiera riskområden för spridning av dengue i Europa om klimatet blir varmare.

För mer information, kontakta gärna

Joacim Rocklövtel. 090-785 12 95mobi: 070-636 16 35
e-post: joacim.rocklov@envmed.umu.se

Läs mer om Joacim Rocklöv i
tidigare pressmeddelande Mer information om DengueTools finns på
www.denguetools.net

Referens

E. Massad, J. Rocklöv, A. Wilder-Smith: Dengue infections in non-immune travellers to Thailand. Epidemiol. Infect. 2012
tidskriftslänkdoi:10.1017/S0950268812000507