"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-07

Depressioner och psykisk sjukdom i Etiopien

NYHET Depressioner och bipolära tillstånd är ungefär lika vanliga i Etiopien som i västerländska miljöer, konstaterar psykiatern Abebaw Fekadu i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 8 december.

Under lång tid ansågs depressioner, och över huvud taget psykiska sjukdomar, vara ovanliga i u-landsmiljöer. På senare år har dock en rad studier från Afrika och låginkomstländer i Asien och Latinamerika visat att förekomsten av psykisk ohälsa faktiskt är väldigt likt den i västerländska kulturer. I avhandlingen diskuterar Fekadu bland annat varför det så länge ansågs vara ovanligt med allvarliga psykiska störningar i u-länder. Det finns flera förklaringar, men en är att det i den traditionella afrikanska miljön ofta inte fanns ett språk som betonade psykiska problem på samma sätt som i i-länderna och att västerländska läkare och forskare därför inte kunde tolka patienters besvär enligt de västerländska medicinskt-psykiatriska modellerna. Ett annat viktigt skäl var att den psykiatriska sjukvården inte var särskilt utbyggd, utan den absoluta majoriteten av personer med psykiska besvär sökte medicinmän och shamaner av olika slag. Efterhand har afrikaner utbildats och när de sedan gör undersökningar hittar de psykiska störningar i ungefär samma omfattning som i västerlandet.

Avhandlingen ingår i en kartläggning som pågår i de flesta låginkomstländer på den afrikanska kontinenten. En delstudie avser befolkningen på några öar i en sjö i centrala Etiopien. I en annan delstudie intervjuas 68 000 vuxna i ett stort område i centrala Etiopien för att med samma instrument identifiera personer med depressiva tillstånd. Resultaten visar att depressioner, inklusive bipolära/manodepressiva tillstånd, är ungefär lika vanliga i Etiopien som i västerländska miljöer. Dock fanns fler med bipolär sjukdom på ön Zay. Det kan ha att göra med ärftliga faktorer i en befolkning som levt isolerad från omgivningen i hundratals år.

De studier som redovisas i avhandlingen är de största som genomförts kring depression i Afrika. Unikt är också att man under flera år via en särskild forskningsenhet på plats har följt upp de personer som identifierades med allvarliga depressiva och manodepressiva tillstånd. Man har då sett en hög risk för återfall och att depressiva tillstånd innebär betydande funktionsnedsättning också i denna miljö. I forskningsprojektet erbjuds personer som har psykiska störningar behandling och man har utvecklat en modell för att möta de behandlingsbehov som uppenbarligen finns genom att utbilda sjuksköterskor i psykiatri. De har sedan placerats ut på alla sjukhus och större vårdcentraler och kan där ge kvalificerad hjälp.

Abebaw Fekadu är en etiopisk psykiater med specialistutbildning i England. Han är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri, Umeå universitet, och kan nås på
e-post abe_fekadu@yahoo.com

Onsdagen den 8 december försvarar Abebaw Wassie Fekadu, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Studies on affective disorders in rural Ethiopia (Studier av affektiva tillstånd hos etiopisk landsbygdsbefolkning). Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal A, psykiatriska kliniken, by 23, NUS.
Fakultetsopponent är professor Lars von Knorring, Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37813