"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-15

Descartes-pris till samhällsvetenskapligt forskningsprojekt

NYHET Forskningsprojektet European Social Survey (ESS) har utsetts som vinnare av Europakommissionens prestigefyllda Descartes-pris. Prissumman är på 200 000 euro, och ansvarig för Sveriges deltagande i projektet är Stefan Svallfors, Umeå universitet.

För första gången belönas ett projekt inom samhällsvetenskapen med Descartes-priset – ett av Europas mest prestigefyllda vetenskapliga pris. Det vinnande forskningsprojektet European Social Survey (ESS) är en jämförande socialundersökning som omfattar 22 europeiska länder. Avsikten är dels att kartlägga levnadsförhållanden för invånare i olika europeiska länder, dels att undersöka vilka åsikter i viktiga samhällsfrågor man återfinner i de olika länderna.

Ansvarig för den svenska delen av projektet, som bland annat finansieras av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), är Stefan Svallfors vid Umeå universitet. Inom ESS studeras hur olika europeiska länders historia, kultur och institutioner påverkar hur folk lever sina liv och vilka åsikter de har om samhället de lever i. Tycker människor att de lever bra liv, eller upplever de problem i form av maktlöshet, ensamhet och otrygghet? Upplever människor att politiker och andra makthavare lyssnar på dem? Finns det i vissa grupper misstänksamhet och fientlighet mot de som uppfattas som annorlunda, och i vilka grupper finner man tvärtom tolerans?

Descartes-priset består av en vetenskaplig del till bästa europeiska forskningsprojekt, och en kommunikationsdel där framstående kommunikationsinsatser belönas. Descartes-priset för bästa forskningsprojekt har funnit sedan år 2000. Läs mer om ESS-projektet på: naticent02.uuhost.uk.uu.net/index.htm

Läs mer om Descartes-priset på: europa.eu.int/comm/research/descartes/press_en.htm För mer information, kontakta: Stefan Svallfors, sociologiska institutionen, Umeå universitet, Tel: 090-786 55 60, e-post: Stefan.Svallfors@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson