"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-28

Design-Build-Test – nyckelkurs för ingenjörsstudenter

NYHET Ögonstyrd rullstol. Biologiskt batteri. Biolakning. Aktionsradie för stridsfordon. Ingenjörsstudenter vid Tekniska högskolan har redovisat sina projekt i kursen Design-Build-Test.

Bildtext: I rullstolen sitter Tomas Mattson. Bakom honom står Jonas Holmström och Gustaf Brännström. Saknas på bilden gör Tor Sterner.

Under tjugo veckor har en grupp ingenjörsstudenter med blandade kompetenser läst en projektkurs för ingenjörer på halvfart. Förutom ett tekniskt problem beställt av ett företag att lösa har studenterna fått lära sig mer om projektledning, budgetplanering och gruppdynamik.

– Jag är nöjd med årets projektkonferens! Det känns bra trots att ett par grupper inte hunnit uppnå målen i kravspecifikationen som beställare och studenter bestämt i samråd. Då har de fått omprioritera på vägen, säger Staffan Schedin, kursansvarig och universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Från idé till test

Med de stora praktiska inslagen skiljer sig kursen mot traditionell undervisning. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av färdig produkt eller system.

Ett av projekten har handlat om att ta fram olika hjälpfunktioner för moderna elrullstolar. Företaget Permobil har lånat ut den elrullstol som använts i projektet. Rullstolen har studenterna utrustat med en laserscanner som registrerar hur omgivningen ser ut. Studenterna har tagit fram ett datorprogram som söker efter en möjlig färdväg för rullstolen genom att titta på den omgivande fria ytan. Den fria ytan modelleras matematiskt via cirkelsektorer. Elrullstolen har även ett gyro som känner av körriktning och kursförändringar när rullstolen svänger.

Elrullstolen kan även styras via en Tobii C12 som är en bärbar dator utrustad med ett avancerat kamerasystem, CEye, för ögonavläsning.

– CEye ger information till datorn om var exakt vart man tittar på skärmen. Det är roligt och spännande att arbeta med helt ny teknik, säger Gustav Brännström, dataingenjör och en av studenterna i detta projekt. Han monterar försiktigt ner Tobii-utrustningen från elrullstolen.

Hans studiegrupp har just demonstrerat en framtagen prototyp på den avslutande projektkonferensen för lärare, studenter och inbjudna företagsrepresentanter.

– Hjälpfunktionen, via ögonavläsaren, är till för de personer som är skakig på handen eller totalt förlamade. Man använder ögonen för att peka på skärmen i stället för att trycka på en mus, säger Jonas Holmström, projektledare och snart färdig med en magisterexamen i maskinteknik.

Samspel mellan komponenter

Arbetet har inneburit mycket programmeringsarbete. De tre andra deltagarna i gruppen: Gustav Brännström, Tor Sterner och Tomas Matsson studerar sista året på civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Här får de arbeta mer hårdvarunära än normalt sett för att få de fysiska komponenterna att interagera.

–Med cirkelsektorexpansion hittar programmet en ”stig” från start till mål. Rullstolen ska hålla riktningen och undvika hinder på vägen. Vi har arbetat med att stolen ska göra mjuka rörelser och ha en begränsad acceleration. Automatiserad körning och halvautomatiserad körning är möjlig. Vi har också arbetat mycket med att användargränssnittet ska vara stort och tydligt. Därför är det stora och få knappar på datorskärmen, säger Gustav Brännström.

Sensorer vertikalt

Än återstår mycket utvecklingsarbete. Till exempel är sensorerna begränsande eftersom rullstolens dator inte får in all data om omgivningen. Det skulle behövas en 3D-scanner som kan känna av förändringar vertikalt, till exempel när en trappa dyker upp.

– Vi skulle också vilja utveckla en funktion så att man kan stänga av rullstolen på håll med hjälp av en mobiltelefon, ett slags nödstopp, säger Tomas Matsson.

Förutom en muntlig presentation, skriver studenterna en rapport, samt en skrift med personliga reflektioner om sin egen roll i projektet. Ibland redovisas projekten för beställarföretagen.

Redaktör: Ingrid Söderbergh