"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-19

Design för alla?

NYHET Designåret 2005 borde återuppväcka kopplingen mellan estetik och etik inom konstindustri och arkitektur. Det anser idéhistorikern Gunnela Ivanov som har analyserat idéerna bakom svensk design. Den 28 maj försvarar hon sin doktorsavhandling.

Om begreppet "svensk design" förr gav associationer till Gustavsbergsporslin eller Orreforsglas tänker många idag på IKEA-möbler. Designens historia är inte bara en fråga om ekonomi, den är intimt sammanlänkad med Sveriges historia och politik, dess sociala och etiska ideal.

Det framgår av en ny avhandling i idéhistoria i vilken Gunnela Ivanov framhåller att kopplingar som dessa påverkar hur framtida svensk design kommer att uppfattas på den internationella marknaden.

Gunnela Ivanovs avhandling handlar om idéerna bakom "Vackrare vardagsvara", Svenska Slöjdföreningens första propagandaskrift 1919, författad av dess chef, konsthistorikern och teoretikern Gregor Paulsson. "Vackrare vardagsvara" blev ledmotiv för föreningens arbete under lång tid. Tanken var att samarbete mellan konstnärer och konstindustrins ingenjörer skulle förädla bruksvarornas kvalitet och form för att höja den allmänna smaken och "demokratisera" konsumtionen av vardagsvaror i stora serier.

Ett resultat av Slöjdföreningens arbete var dess hem- och bohagsutställningar, som inledde förändringar i industriproduktionen, t ex på Gustavsbergs porslinsfabrik. Utvecklingen kulminerade på den internationella konstindustriutställningen i Paris 1925, där spänningen mellan tradition och modernitet synliggjordes i paviljonger och föremål. Svenska Slöjdföreningen och Gregor Paulsson hade ett socialestetiskt mål med propagandan för vackrare vardagsvara, och enhetlig formgivning användes i viss mån för att utjämna sociala orättvisor. Form och funktion hängde ihop med sociala ambitioner.

I dag betraktas design ofta som konkurrensmedel för att öka svenska företags vinster på exportmarknaden. Nu letar man inte längre efter det goda, det vackra och det sanna utan efter förändringar och trender. Gunnela Ivanov anser att Designåret 2005 borde främja "god design för alla" genom att åter koppla estetiken till etik och politisk solidaritet.

Fredagen den 28 maj försvarar Gunnela Ivanov, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Vackrare vardagsvara – design för alla? Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915–1925. Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är docent Lasse Brunnström, forsknings- och utvecklingsledare på Göteborgs kulturförvaltning.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Gunnela Ivanov, institutionen för historiska studierTel: 090-786 98 06 (röstbrevlåda), eller 090-13 69 44
E-post: gunnela.ivanov@histstud.umu.se

Läs hela avhandlingen, eller delar av den på adress: publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=275

Abstract och "Summary in English" finns på www.umu.se/histstud/personal/ivanov_gunnela.html

Redaktör: Helena Vejbrink