"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-17

Design för att uttrycka känslor

NYHET Det går att uttrycka känslor genom att använda färg och form i ett sms. Det visar industridesignern Anna Ståhls forskning. Anna Ståhl är dessutom den allra första doktoranden vid Desighögskolan som presenterar sin licenciatavhandling.

Anna Ståhl har tagit fram och studerat användandet av den mobila tjänsten eMoto. Hon har tittat på hur tjänstens gränssnitt kan utformas så att den kan underlätta för människor att uttrycka känslor. De användare som prövade tjänsten fick själva navigera runt för att hitta det uttryck som passade bäst till det meddelande de vill skicka. Användarna tyckte att de så småningom byggde upp ett eget ”språk” att kommunicera på. De tyckte också att eMoto tillförde en ytterligare dimension till textmeddelanden. Resultaten visar att det går att uttrycka känslor genom att lägga till färg, form och animation i ett sms.

En detaljerat beskriven designprocess, från idé till färdig prototyp av tjänsten, och genom att studera användandet av tjänsten, dels hur färgerna formerna och animationerna uppfattas av användare och hur tjänsten tas i bruk i riktigt användande i människors vardag, resulterar i riktlinjer för design inom detta område.

Anna Ståhls studier har resulterat i information som kan användas som vägvisning och inspiration för andra designer, som arbetar med mobila tjänster och känslokommunikation. Anna Ståhl har studerat vid Designhögskolan och har en master med inriktning mot interaktionsdesign. Hon är doktorand vid Designhögskolan och utför sitt forskningsarbete i samarbete med företaget SICS (Swedish Institute of Computer Science), där hon också är anställd. SICS arbetar med forskning inom dataområdet, ofta i nära samarbete med industrin. Licentiatarbetet är främst ett resultat av ett projekt om framtida mobila tjänster, Mobile Life, som bedrivits delvis på SICS.

Torsdagen den 19 januari försvarar Anna Ståhl, Designhögskolan, Umeå universitet sin licenciatavhandling med titeln Designing for Emotional Expressivity. Licenciatseminariet äger rum kl 13.00 på Designhögskolan. Opponenter är Mikael Wiberg (Informatik, Umeå universitet), Kristoffer Åberg (SonyEricsson), Daniel Fällman (IDL, Interaction Design Lab, Designhögskolan).

För mer information och intervju, kontakta gärna:

Anna Ståhl Telefon: 070-653 07 20 
E-post: annas@sics.se.

Redaktör: Karin Hertz