"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-23

Design för bättre arbetsmiljö för VVS-installatörer presenteras

NYHET Nya ansiktsskydd, mer effektiv kapning av rör och lösningar för bättre ventilation. Designstudenter på masterprogrammet i avancerad produktdesign har fördjupat sig i hur arbetsmiljön för VVS-installatörer kan förbättras. Projektet är ett samarbete mellan Designhögskolan vid Umeå Universitet och företaget Ostnor AB. De innovativa slutresultaten av projektet presenteras fredagen den 25 januari på Designhögskolan i Umeå.

Genom bland annat studiebesök, fältstudier, intervjuer och praktiska övningar vid de lokala VVS-företagen Bravida, NVS och YIT, har nio designstudenter i ett tio veckor långt terminsprojekt kartlagt VVS-installatörers arbetsmiljö i olika situationer som kan uppstå under en vanlig arbetsdag.

Under projektets gång har studenterna identifierat olika för installatörer relevanta, funktionella problem för att sedan utveckla och formge produktlösningar. Dessa lösningar syftar till att skapa bättre och mer tidseffektiva verktyg vid både nyinstallation och serviceverksamhet för att därigenom förenkla yrkesgruppens arbete och förbättra deras arbetsmiljö.

– Att få möjligheten att jobba med och åt en så viktig yrkesgrupp och att få insikt i deras komplexa arbetssituation är en spännande designutmaning för oss, säger Thomas Degn, programansvarig för masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan.

Studenterna kommer med hjälp av bildpresentationer, affischer och fysiska modeller att redovisa olika designlösningar, till exempel bättre och mer tidseffektiv kapning av rör, planering av nyinstallation på byggarbetsplatsen, ny arbetsutrustning för att hantera asbestisolerade rör, lösningar för förbättrad ventilation samt en ny typ av andningsskydd.

Mer information om presentationen:Tid: Fredag 25 januari kl. 10.00–15.00
Plats: Projektstudion, Designhögskolan

Journalister hälsas välkomna! Rekommenderad tid för massmedier: kl.14.00-15.00 (summering av resultat). Ring för alternativ tid.

För mer information, kontakta gärna:Thomas Degn, programansvarig, DesignhögskolanTelefon: 070-684 64 09
E-post: thomas.degn@dh.umu.se

Ostnor AB:Björn Erkersson, Produktchef Mora Armatur (kommer att finnas på plats 25 januari)Telefon: 070 614 61 51
E-post: Bjorn.Erkersson@ostnor.com

Ola Persson, Marknadskommuniktionschef
E-post: ola.persson@moraarmatur.se>

Avancerad produktdesign är ett tvåårigt masterprogram vid Designhögskolan. De nio studenterna på programmet representerar tre olika länder: Sverige, Österrike och Kanada. Läs mer här.

Designhögskolan vid Umeå universitet grundades 1989 som en del av Umeå universitet. Designhögskolan har rankats som en av världens bästa designutbildningar av bland andra amerikanska Business Week och IDEA, tyska iF och red dot. Studenter och lärare kommer från hela världen, just nu 27 olika länder, och gör Designhögskolan till en internationell och inspirerande mötesplats för kreativa människor.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Ostnor AB är en koncern inom sanitetsarmaturbranchen, med tillverkning av bland annat vattenkranar och blandare. Bolaget bildades 2003, då de båda vattenkrans-tillverkarna FM Mattsson och Mora Armatur gick samman. Företaget har rötter tillbaka till 1865, då tillverkningen startades i byn Östnor utanför Mora. Ostnor har i dag över 500 anställda. Läs mer på www.ostnor.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog