"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-28

Design för framtidens skogsindustri

NYHET Hur ska skogsindustrin arbeta hållbart, effektivt och ekonomiskt i framtiden? Skogstekniska klustret, SLU och Designhögskolan vid Umeå universitet har samarbetat kring dessa frågor flera projekt, och under Skogens dag presenterades en del av det arbetet.

Maria Göransdotter, vice rektor vid Designhögskolan, berättar om vikten av samverkan för att designstudenter ska lära sig att designa med användarens behov i fokus.
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Maria Göransdotter, vice rektor vid Designhögskolan, berättar om vikten av samverkan för att designstudenter ska lära sig att designa med användarens behov i fokus. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Skogens dag arrangeras varje år av Skogstekniska klustret. I år hölls dagen i anslutning till Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm, och temat var Framtidens skog. Två studenter vid Designhögskolan, Jenny Holmsten och Mariano Velamazán, berättade om resultaten av projekt som har utförts i samarbete med Skogstekniska klustret och SLU.

Jenny Holmsten presenterade sitt examensarbete från kandidatprogrammet i industridesign 2015: "Future Forests - Vision 2030”. I projektet har hon tagit fram ett förslag till hur man på ett effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt kan plantera skog i framtiden. I konceptet ingår bland annat en ny typ av skogsmaskin som kan analysera hur ett visst område ser ut för att sedan planera hur det kan återplanteras på bästa sätt.

Mariano Velazaman, student vid masterprogrammet i interaktionsdesign, har tillsammans med Isabel Andersson, Matthias Karg och Lauren Robertson tagit fram konceptet "Navigating the Forwarder". Mariano presenterade konceptet, som beskriver hur digital teknik kan underlätta arbetet för skotarförare.

Se en film där gruppen beskriver projektet

Maria Göransdotter, vice rektor vid Designhögskolan, berättar om vikten av att samverka inom designutbildning.

– För oss vid Designhögskolan är det otroligt viktigt att våra studenter får arbeta tillsammans med industrin. De ska lära sig att designa med användarens behov i fokus. Det kan de bara göra genom att prata med de som ska använda skogsmaskinerna, i det här fallet, och gå ut och se hur arbetsmiljön i skogen faktiskt ser ut. Det blir möjligt genom samverkan. Det är också en win-win situation för alla, företagen vi samarbetar med får en unik möjlighet att testa nya idéer och få utmana invanda tankemönster, säger Maria Göransdotter.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz