"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-04

Design för infrastrukturer i omvandling

NYHET Lorenzo Davoli visar i sin avhandling på Designhögskolan metoder för hur industrisamhällets infrastrukturer kan förändras för att underlätta för lokal småskalig tillverkning som möter tjänste- och informationssamhällets behov. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 7 april.

Bildtext: Prototypen Postbox-drönaren är den grundläggande enheten i ett koncept för ett spritt och samägt leveransnätverk för distribution av varor på den svenska landsbygden. Foto: Davoli & Redström

– Genom att materialisera nuvarande och framtida infrastrukturer i prototyper, finns de och kan upplevas. På ett mer påtagligt sätt kan möjligheter och kontroverser diskuteras och ge det nödvändiga material som behövs för att formulera dagens infrastrukturfrågor och kollektivt utforska alternativa framtider, säger Lorenzo Davoli.

Begreppet transtructures har myntats för att förklara nya former av infrastrukturer som är mer lyhörda och anpassade till behoven i dagens samhälle. I sitt avhandlingsarbete har Lorenzo Davoli undersökt hur design kan aktivera övergången från befintliga industriinfrastrukturer till systemutformningar som är bättre anpassade till postindustriella behov.

Även om dagens informations- och automationstekniker potentiellt öppnar för en framtid med mer småskalig produktion, mer lokalt producerade varor och bättre hållbarhet utformas infrastrukturer fortfarande enligt gamla mönster när det gäller distribution, centralisering och ett förlitande på naturresurser - vilka är typiska faktorer för den industriella eran, menae Lorenzo Davoli. Dessa ”industriella vanor” begränsar därmed vår förmåga att ta itu med att lösa framtidens utmaningar.

– Komplexa postindustriella problem kan inte lösas av enskilda företag, offentliga institutioner eller enskilda samhällen, utan kräver mer omfattande systemförändringar. För att skapa dessa systemförändringar behöver designers övergå från att titta på befintlig "industriell" design till att utforska hur man skapar rätt förutsättningar för att få dagens produkter, tjänster och teknik att blomstra. Vi behöver experimentera och formulera sätt att möjliggöra denna förändring, säger Lorenzo Davoli.

Genom en serie designexperiment inom logistik och telekommunikation har Davoli undersökt en rad strategier för att öppna och göra industriell infrastruktur mottaglig för nya former av innovationer. Syftet med experimenten var att undersöka vilka designmetoder och processer som är nödvändiga för att omvandla befintliga industriinfrastrukturer mot mer lokalt adaptiva och användarvänliga former och funktioner som kan underlätta för lokal småskalig tillverkning och ett förnyat tjänstesamhälle.

Lorenzo Davolis avhandling ger inte bara visioner, utan pekar också ut en riktning för var möjligheterna för förändring ligger och förslag på hur man kan nå dessa förändringar. Transtructures ger modeller att använda sig av exempelvis i visionsarbete och utvecklingsarbete när det gäller infrastruktursatsningar. Genom att skapa prototyper och öppna designprocessen för medborgare och offentlighet, kan företag och institutioner tillsammans undersöka hur man kan uppnå önskade scenarier och konfigurera sina system därefter.

– Man kan förstås inte exakt förutspå framtiden med prototyperna, men det kan åtminstone vara ett sätt att ”kika runt hörnet”, förutse systemrisker och konsekvenser associerade med vissa lösningar i jämförelse med andra, säger Lorenzo Davoli.

Lorenzo Davoli har genomfört sina doktorandstudier på Designhögskolan vid Umeå universitet.

Avhandlingen har publicerats digitalt

För mer information, kontakta gärna:

Lorenzo Davoli, Designhögskolan vid Umeå universitetTelefon: +46 73 827 87 45
E-post: lorenzo.davoli@umu.se
Hemsida: www.smoothings.com/transtructures/

Om disputationen:

Torsdagen den 7 april försvarar Lorenzo Davoli, Designhögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: “Transtrucutures: Prototyping transitional practices for the design of postindustrial infrastructures”.Disputationen äger rum klockan 13:00 i Auditoriet, Designhögskolan, Östra Strandgatan 30.
Fakultetsopponent är professor Cameron Tonkinwise, Director of Design Studies at the School of Design of Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

Lorenzo Davoli kommer från Italien. Han har en kandidatexamen och en mastersexamen i design från Politecnico of Milan, Italien.

Redaktör: Ingrid Söderbergh