"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-09

Designer besöker masterprogram i människa-dator interaktion

NYHET Att möta professionella yrkesarbetare är ett viktigt inslag i utbildningar på Informatik. Studenter på masterprogrammet för människa-dator interaktion mötte nyligen Anders Malmströmer, grafisk designer, med mångårig erfarenhet av designarbete.

En av uppgifterna för studenterna på masterprogrammet för människa-dator interaktion är att studera design ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Anders Malmströmers gästföreläsning gav en mycket skarp inblick i designprocessens olika stadier när designern möter kunders behov.

Att kunna formulera problemet och behovet. Vad är det designen ska göra? Vilka målgrupper ska nås och vilken känsla ska förmedlas? Allt detta var frågor som Malmströmer gick igenom i en väl uppbyggd föreläsning från det första mötet med en kund, över arbetet med så kallad moodboards till det färdiga designresultatet som kan leda vidare till själva produktionen.

Med exempel från företag som Unilever, en av världens största tillverkare av dagligvaror, och oljebolaget BP visade Anders Malmströmer också hur design av logotyper baseras på en väldigt medveten strategi om vilka känslor som skall väckas hos kunden.

– Det är viktigt att hitta rätt ton i uttrycket, förklarar Anders Malmströmer, och visar hur både Unilever och BP försöker knyta an till tankar om klimatansvar och hållbarhet i sina logotyper.

Tillsammans med studenter ledde föreläsningen sedan över till olika digitala aspekter där exempelvis Apples nya design togs upp och även vikten av att interaktiv design inom digitala produkter och tjänster utformas på ett bra sätt.

Redaktör: Mikael Hansson