"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-19

Designevolution genom kampsporten capoeira

NYHET Kan en kampsport utvecklad av afrikanska slavar i Brasilien öppna upp för nya perspektiv inom design? I sin avhandling vid Designhögskolan, Umeå universitet, hämtar Nicholas Torretta inspiration från sina rötter för att belysa de förtryckande maktstrukturer som fortfarande genomsyrar tänkandet inom industridesign. Motiverad av de inneboende antikoloniala egenskaperna inom capoeira började han utforska alternativa sätt att designa, och att leva.

Text: Jens Persson

Min förhoppning är att vi som designers blir bättre på att inse att alla designteorier och praktiker kommer någonstans ifrån

I den moderna designtraditionens ansträngningar för att möta klimatförändringar och sociala orättvisor, har den funnit sig sammanflätad med just de förtryckande globala strukturer som ansvarat för denna utveckling. Nicholas Torretta har i sin forskning försökt frikoppla design från de dominerande finansiella och politiska systemen för att hitta vägar mot alternativa sätt att göra design. I kampsporten capoeira fann han en potentiell öppning för designers som vill skapa verklig förändring.

En antikolonial konstform

–Capoeira har ett mycket starkt etos att acceptera, inte direkt konfrontera, kolonisatörernas attacker, för att sedan identifiera öppningar och motrörelser för att inta en ny position och skapa något nytt. På samma sätt har jag i min forskning försökt att till exempel utforska och röra mig med eurocentriska designtraditioner för att se när de misslyckas eller saktar ner, för att använda det som en öppning för nya designlösningar, säger Nicholas Torretta.

Industridesignens rötter är starkt knutna till industrialiseringen, en rörelse som ofta förknippas med massproduktion och överkonsumtion. Samtidigt som industrialiseringen bidragit till att lyfta många miljoner människor ur fattigdom, har den också drivit på de mäktiga ekonomiska krafter som bidragit till en överexploatering av världens naturresurser och en skenande klimatkris. I början av millenniet uppstod designrörelser som försökte införliva miljötänk i olika designprocesser för att svara mot dessa utmaningar. De har dock ännu visat sig otillräckliga när det gäller att möta krisen eller driva igenom större omställningar. Så, kan då kampsport leda vägen?

Vägen mot parallella universum inom design

Utrustad med en forskningsmetodik inspirerad av capoeira, försöker Nicholas Torretta avkolonisera design genom ett prisma av mångfald. Mer specifikt att tillåta olika sätt att göra design existera samtidigt, och att dessa designprocesser får vara mer kopplade till platsen och människorna där de kommer från. Nicholas har utforskat ett icke-linjärt designtänkande där tillväxt och framsteg inte är de självklara slutmålen utan snarare att få en holistisk förståelse för utrymmet där designen skapas, med utgångspunkt i aspekter som individualitet, lokal kultur och natur.

– Min förhoppning är att vi som designers blir bättre på att inse att alla designteorier och praktiker kommer någonstans ifrån. Inom design positionerar vi oss i dag alltid inom den koloniala maktens matris, därför är det av avgörande betydelse att vi är medvetna om hur våra designhandlingar kan vara förtryckande, även om vi inte har för avsikt att de ska vara det, säger Nicholas Torretta.

I stället för att ersätta befintliga designsystem och designteorier har Nicholas sökt att reflektera över dem genom att skapa större medvetenhet om deras ursprung. För att kunna ta nästa steg, föreslår hans forskning att en framtida utveckling av design måste drivas av en mängd varierande perspektiv som formas av olika positioner, platser, praktiker och kulturer.

Om disputationen
Onsdag 21 september försvarar Nicholas Torretta, Designhögskolan, Umeå universitet, sin avhandling Moving decolonially in design for sustainabilities: Spaces, rhythms, rituals, celebrations, conflicts. Svensk titel: Rörandes dekolonialt inom design for hållbarhet: utrymmen, rytmer, ritualer, firanden, konflikter. Disputationen sker digital, delta via denna länk: Delta under disputationen Fakultetsopponent är Andrea Botero Cabrera, Aalto University/Universidad de los Andes.

Läs hela avhandlingen
Pressbilder

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Jens Persson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 63