"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-13

Designhögskolan – ett framtida "excellence center"?

NYHET Vinnova har idag offentliggjort vilka som har fått planeringsbidrag för att lämna in en fullständig ansökan om ett VINN Excellence Center. Bland totalt 166 inkomna ansökningar är Designhögskolan vid Umeå universitet en av 50 som beviljats planeringsbidrag.

Det är Bengt Palmgren, rektor vid Designhögskolan och forskningsledaren Daniel Fällman, som står bakom Designhögskolans ansökan ”Umeå Design Research Center”. Målet är att bygga upp ett starkt center för forskning om design och om hur design genomförs. Det kan till exempel handla om skillnader och likheter mellan hur företag i olika branscher utvecklar produkter, nya metoder för designprocessen, studier av konsumentbeteende vid inköp och studier av vilket förhållningssätt man har till design och t ex varumärkesfrågor och hur dessa hanteras som strategiska resurser i olika organisationer.

I samarbetet ingår förutom Designhögskolan även institutionen för informatik och Handelshögskolan vid Umeå universitet samt institutionen för företagsekonomi vid Stockholms universitet. Dessutom kommer åtta industriföretag, från H&M och Ikea i ena änden till ABB och Volvo Cars och Komatsu Forest i den andra, att delta. Utöver det kommer offentliga samarbetspartners, som Vägverket, LFTP och Umeå kommun, samt konsultföretag att delta.

Designhögskolan tilldelas nu 250 000 kronor för att lämna in en fullständig ansökan. Universitetsledningen har också möjlighet att söka ytterligare 250 000 kronor för att visa hur ansökan passar in i universitetets långsiktiga strategi. Totalt har 50 ansökningar beviljats planeringsbidrag. Designhögskolan lämnar in en fullständig ansökan i oktober 2005. I mars 2006 fattar Vinnova beslut om vilka 15 Excellence Center som ska förverkligas.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Palmgren, rektor vid Designhögskolan Telefon: 090-786 69 90, 070-341 03 12 E-post: Bengt.Palmgren@dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman