"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-20

Designhögskolan: Diskussioner, rollspel och praktiska övningar för att hitta nya vägar

NYHET Närmare 200 personer – på fyra olika platser i världen – inledde i måndags en process som ska ge alla deltagare ny kunskap och nya erfarenheter. Något som på sikt kan påverka utbildningarna både på Designhögskolan och Umeå universitet i stort.

Bilden: Martinius Schoor från Midé Technology i Medford, USA, pratar om "smarta material" i en av Designhögskolans verkstäder.
Foto: Sophia Rehnfjell

En av grundförutsättningarna för de 20 workshops som anordnas var att låta alla på Designhögskolan – studenter, lärare och alla annan personal – utforska något de aldrig tidigare prövat, eller ville fördjupa sig i. Och att grupperna skulle vara blandade; sammansatta av personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Tradition och nytänkande

Grupperade i fyra teman – Art & Creativity, Professional skills, Design thinking och Design specific skills – döljer sig därför både traditionella designämnen och sådant som knappast tidigare berörts inom skolans väggar, som till exempel "den åldrande befolkningen i Västerbotten". Det senare var en diskussionspunkt under en workshop i "Strategisk design: styrning, beslutsfattande och designpraxis", där forskare och företrädare för lokala myndigheter presenterade sin bild av länets problem och möjligheter, i förhoppning om att få kreativa idéer som gensvar.
– Vad vi gör här är att titta på ett problem från olika perspektiv och undersöka hur olika saker hänger ihop. Designers är ofta mycket duktiga på sådant, menar gruppledaren Marco Steinberg, strategisk designer på finska Innovationsfonden.

Konkret och konstruktivt

Mer praktiska, men för en designer lika viktiga övningar, hölls i de workshops som handlar om skissteknik, dokumentärfotografi, grafisk design, presentation och kroppsspråk samt bokbinderi. Att kunna presentera sitt arbete och sina idéer på ett attraktivt, begripligt och informativt sätt är ofta A och O för att lyckas i branschen.
Något man nog också kan säga om de workshops som fokuserat på att starta företag, undersöka konsumentbeteenden och att skriva om design.

Visionärt och vågat

Vilka bokstäver som kännetecknar workshops i Interaktiva skulpturer, "Agonistic Democracy, Design and Environment", "Thinking outside the box" eller "Experience design" är förstås mer osäkert, men industridesignern och kursledaren Ming Leung ger nog en infallsvinkel när han citerar en kollega som arbetar åt Apple: – Numera är själva objektet inte nödvändigtvis huvudsaken; det kan lika gärna vara upplevelsen som betyder mest.
Ett av många sätt att uttrycka att design är mycket mer än Formgivning.

Läs mer: Pressmeddelande: Designhögskolan bryter ny markPrototyping the future – Designhögskolan utforskar nya arbetssätt

Texten ovan delvis sammanställd utifrån förlagor av:

Tove Lindell, Alexander Öbom, Henrik Larsson, Anja Holmström, Pontus Nyman, Mikaela Pallin, Olle Östlund och Björn Lindau – alla elever vid Strömbäcks folkhögskola.

Redaktör: Michael Nordvall