"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-15

Designhögskolan har chans att få utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö"

NYHET Designhögskolan är en av tre utbildningsmiljöer som har chans att få Högskoleverkets kvalitetsutmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2008. En internationell expertpanel gör i oktober platsbesök och i december fattas beslut om vilken eller vilka som får utmärkelsen.

Tanken är utmärkelsen ska ge uppmärksamhet och erkännande till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen. De ska också stimulera och inspirera andra miljöer till kvalitetsutveckling. I fjol utsågs historia och idéhistoria vid Umeå universitet till framstående utbildningsmiljö.

Årets ansökningar har nu granskats av dels internationellt rekryterade ämnessakkunniga, dels av en internationellt sammansatt expertpanel. Deras bedömningar har gjorts utifrån de vägledande kvalitetsaspekter som går att hitta på Högskoleverkets hemsida. På förslag av expertpanelen har Högskoleverket fattat beslut. Förutom Designhögskolan har även civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola och Forskarskolan Forum Scientium vid Linköpings universitet gått vidare.

Den internationella expertpanelen kommer att genomföra platsbesök vid dessa lärosäten i oktober. Beslut om vilken eller vilka som får utmärkelsen kommer att fattas i början av december. I samband med detta kommer utförliga utlåtanden om samtliga ansökningar att presenteras.

Designhögskolan har de senaste två åren rankats som en av världens främsta av tidningen BusinessWeek. Högskoleverket gav i sin senaste utvärdering Designhögskolan särskilt goda omdömen. Designhögskolan erbjuder ett treårigt kandidatprogram i industridesign och tre specialiserade masterprogram i interaktionsdesign, transportdesign och avancerad produktdesign. Studenter från hela världen väljer att studera på högskolan, för närvarande finns över 25 olika nationaliteter representerade.

För ytterligare information, kontakta: Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan Telefon: 090-786 98 35, 073-620 51 51
E-post: tapio.alakorkko@dh.umu.se
Hemsida: www.dh.umu.se Anders Lundin, kanslichef för teknisk-naturvetenskaplig fakultet Telefon: 090-786 99 34, 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman