"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-31

Designhögskolan tänjer på gränserna med gemensamma krafter

NYHET För andra året i rad anordnar Designhögskolan med alla sina anställda och studenter samt andra intresserade vid universitetet en kreativ workshop som varar en hel vecka. Temat är ”Protoyping the Future” – att tänja på gränserna för design. Resultatet av tolv tvärvetenskapliga workshops presenteras på en minimässa fredag den 3 februari.

Målet med ”Prototyping the Future” är att tänka kreativt och nyskapande kring hur man kan utveckla utbildningen vid Designhögskolan samt stärka känslan av ett sammanhållet Konstnärligt campus.

Alla verksamma vid Designhögskolan, – studenter, lärare, teknisk-administrativ personal – har fått lämna in idéer om framtidens designutbildning. En kommitté har kokat ner de cirka 100 idéerna till tolv workshops. Dessa sorterar under fyra rubriker: ”Push Environment”, ”Push Society”, ”Push Creativity” och ”Push Space”. Gemensamt för alla projekt är frågeställningen hur man kan tänja på gränserna inom ett ämnesområde. Därför är många av projekten tvärvetenskapliga, till exempel mixas biologi och design i en workshop om biomimicry (ung. skyddande likhet bland djur). Ledarna för workshopsen är externa experter och kommer från ansedda universitet och designföretag i Sverige men även Holland, USA och andra länder.

De närmare 200 deltagarna får välja ett framtidsområde att arbeta med under veckan. Att deltagarna representerar både lärare och studenter såväl som anställda vid andra enheter vid universitetet ger olika infallsvinklar vilket gynnar en kreativ och dynamisk process.

Anders Fällström, vicerektor för utbildningsfrågor vid Umeå universitet, ser många positiva saker med ett sådant arbetssätt.

– Jag hoppas på sikt att detta nya grepp går att prova på andra delar av vårt universitet. En sådan här workshop ger ett fantastiskt material för strategiska diskussioner kring utbildningsinnehåll. I en föränderlig värld måste vi ”hänga med” och tänka nyskapande kring utbildningarnas innehåll, säger han.

På fredag presenterar alla grupper sina resultat på valfritt sätt, till exempel med en poster, filmsnutt eller ett scenuppträdande. Resultaten följs upp av en strategisk stordiskussion om framtidens designutbildning följande vecka.

Förutom utveckling av högskolan är målet med workshoparna även att varje deltagare får utveckla sig professionellt genom att utforska ett nytt område eller fördjupa sig i ett designområde av särskilt intresse.

Foto: Daniela Rothkegel

Vid Designhögskolan utbildas studenter till yrket industridesigner, och årligen antas 15 studenter till det treåriga kandidatprogrammet i industridesign samt 10-15 studenter vardera till respektive masterprogram: Avancerad produktdesign, Interaktionsdesign och Transportdesign. Masterprogrammen ges på engelska, och söks av studenter från hela världen. Över 60 procent av masterstudenterna kommer från andra länder än Sverige. Utbildningen vid Designhögskolan har en hög internationell renommé, och över 90 procent av de utexaminerade studenterna får arbete inom industridesignområdet efter avslutad utbildning. Hösten 2008 tilldelades Designhögskolan den prestigefyllda utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö" av Högskoleverket.

Om minimässan:

Tid: Fredag den 3 februari kl. 14-16
Plats: Designhögskolan, Östra Strandgatan
Lista över alla workshops: ”Prototyping the Future”

Journalister hälsas välkomna till minimässan på fredag. Det finns också en möjlighet att intervjua workshop-ledare för ett specifikt projekt. Tapio Alakörkkö hjälper dig med kontaktuppgifter.
Pressbild:

För mer information, kontakta gärna:

Anna Valtonen, rektor vid DesignhögskolanTelefon: 090-786 53 53
E-post: anna.valtonen@dh.umu.se

Tapio Alakörkkö, prefektTelefon: 090-786 98 35
E-post: tapio.alakorkko@dh.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh