"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-02

Designhögskolan vid Umeå universitet firar 20 år

NYHET För 20 år sedan invigdes Designhögskolan vid Umeå universitet. Den 3-4 december samlas nuvarande och tidigare studenter, lärare och samarbetspartner för en fest i dagarna två. Samtidigt lämnar Bengt Palmgren över rektorskapet till Anna Valtonen.

– Det känns helt otroligt att det redan gått 20 år sedan Bengt Palmgren startade Designhögskolan som i dag är känd över hela världen. Vi går nu in i en spännande fas där Anna Valtonen som ny rektor kommer att leda oss in i framtiden, säger Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan.

Under torsdagen fokuserar jubileet på tillbakablickar, medan fredagen tillägnas diskussioner om framtiden. Över 300 personer kommer att delta, däribland närmare 70 utexaminerade studenter från första årskullen till fjolårets. På plats finns även företagsledaren Michael Treschow som kommer att dela ut Sveriges största designstipendium, Michael Treschow-stipendiet på 50 000 kronor.

– Designhögskolan är globalt en av de ledande utbildningarna och nu har vi en unik möjlighet att utveckla skolan vidare. Vi står inför många nya utmaningar såsom positioneringen av vår grundforskning inom design och uppbyggnaden av hela Konstnärligt Campus med dess möjligheter, säger Anna Valtonen, rektor vid Designhögskolan.

Fakta om Designhögskolan

Designhögskolan startade sin verksamhet 1989, då med en fyraårig utbildning till industridesigner. År 1996 byggdes utbildningen ut till att omfatta tre engelskspråkiga masterprogram, och grundutbildningen gjordes om till det treåriga industridesignprogrammet, som ges på svenska och leder till en kandidatexamen i industridesign. De tre masterprogrammen avancerad produktdesign, interaktionsdesign och transportdesign är tvååriga, och till dessa rekryteras studenter från hela världen (29 nationaliteter år 2009).

Tillämpad forskning har bedrivits vid Designhögskolan sedan forskningsavdelningen började sin verksamhet år 2000, och den har byggts ut i flera omgångar. För närvarande arbetar sju personer med externfinansierad forskning inom industridesign, två doktorander är antagna till forskarutbildningen i industridesign och ett antal doktorand- och postdoktorstjänster kommer inom kort att utlysas. Designhögskolan fick år 2008 utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö av Högskoleverket, och har flera gånger rankats som en av de bästa industridesignutbildningarna i världen av tidskriften Business Week (2009, 2007 och 2006).

Program för jubileet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan Telefon: 090-786 98 35, 073-620 51 51
E-post: Tapio.Alakorkko@dh.umu.se

Anna Valtonen, rektor vid DesignhögskolanTelefon: 090-786 53 53
E-post: anna.valtonen@dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman