"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-27

Designhögskolan visar årets examensutställning

NYHET Nya industridesigner från olika delar av världen visar upp sig i Umeå. Utställningen innehåller sammanlagt 37 arbeten för kandidat- och magisterexamen i industridesign. Arbetena ställs ut på Bildmuseet under perioden 4 till 11 juni.

Initialt har varje student formulerat en frågeställning. En strukturerad designprocess med noggranna studier av tilltänkta användare, framtagande och utvärdering av en mängd olika konceptförslag har lett fram till ett slutligt designförslag gestaltat i en presentationsmodell.

Utställningen visar ett brett spektrum av produkter för varierande yrkessituationer, hushåll, fritid samt olika typer av fordon. Projekten har genomförts i samarbete med industri, organisationer och näringsliv. Från kandidatprogrammet har 11 studenter under tio veckor genomfört arbeten för examen i industridesign. Vid de tre magisterprogrammen har 26 studenter ägnat 20 veckor åt sina arbeten för magisterexamen i Advanced Product Design, Interaction Design samt Transportation Design.

Varje år tas 14 studenter in på kandidatprogrammet och 10–15 studenter på respektive magisterprogram. I år har 95 studenter från 19 olika länder studerat på skolan. Designhögskolan utbildar årligen även ca 250 studenter från andra program vid Umeå universitet i kortare designorienterade kurser. Årets examensutställning kommer även att visas på Volvo Showroom i Kungsträdgården i Stockholm 16 juni–3 juli.

För mer information

william@mail.dh.umu.se 090-786 70 33

Brita Täljedal, intendent
Tel: 090–786 77 14, e-post: brita.taljedal@bildmuseet.umu.se 

Monica von Stedingk, informationsansvarig,
Tel: 090–786 56 08 , e-post: monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se 

Bakgrund

Designhögskolan vid Umeå universitet har en femårig utbildning i industridesign – en treårig kandidatutbildning och en tvåårig magisterutbildning. Magisterprogrammen har tre olika inriktningar: Transportation Design, Advanced Product Design och Interaction Design.

Ett nära samarbete med industrin är utmärkande för Designhögskolan. ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Saab Automobile, Scania, Telia Sonera, Volvo Cars, Volvo Trucks, m fl samarbetar alla med Designhögskolan. Totalt har Designhögskolan under 15 års tid samarbetat med över hundrafemtio företag.

Designhögskolan är en av mycket få designutbildningar som har en egen forskningsavdelning. Tre långsiktiga forskningsprogram är vardera finansierade av ABB i Västerås, AB Volvo i Göteborg samt Umeå kommun. Designhögskolan medverkar i arbetet med att bygga upp en nationell forskarskola i industriell design.

Sason School of Design är ett samarbete inom området Transportation Design. Designhögskolan och Chalmers i Göteborg samverkar om en fördjupad designutbildning för fordonsindustrin och den stöds aktivt av bl a AB Volvo och Volvo Cars.

Redaktör: Karin Wikman