"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-11

Designhögskolans rektor ny styrelseordförande i SVID

NYHET Tillväxtverket har utsett Designhögskolans rektor Anna Valtonen till ny styrelseordförande i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

SVID arbetar för att få företag och verksamheter att växa genom att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling och förändring där design är en viktig del.

I går mottog Anna Valtonen beskedet och hon är glad över utnämningen.

– Design har en viktig roll i samhället och SVID, liksom Designhögskolan, jobbar aktivt med att design i ökande grad skall användas i allt innovations- och förändringsarbete. Båda strävar vi till att utveckla framtidens industridesign och att skapa ett starkt svenskt näringsliv som använder design på ett ändamålsenligt sätt, säger hon.

Anna Valtonen är sedan 2009 rektor på Designhögskolan vid Umeå universitet och arbetade dessförinnan som Head of Design Research & Foresight på Nokia i Helsingfors. År 2007 doktorerade hon vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. I sin forskning har Anna Valtonen fokuserat speciellt på utvecklingen av industridesign och vilken betydelse design och kreativitet kan ha för näringsliv och samhälle.

Från och med 2012 satsar SVID på att fokusera på nationella programområden där design och användardriven utveckling har stora möjligheter att förändra och förbättra.

– Annas Valtonens erfarenheter från både det privata näringslivet och från akademin kommer att vara en viktig del av den utvecklingen, säger Robin Edman, vd på SVID, i ett pressmeddelande.

Om SVIDs styrelse
SVIDs styrelse består av representanter för Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Svensk Form och Intressentföreningen för SVID. Se hela styrelsen på http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Styrelse/.

Redaktör: Ingrid Söderbergh