"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-01

Designstudenter skuggar brevbärare

NYHET Den 2-3 november följer studenter på Designhögskolan postanställda och brevbärare vid postkontoren på Ålidhem och Umestan. Med design i fokus ska de under tio veckor arbeta med nya lösningar på sortering och utdelning av post.

Användarstudierna på Ålidhem och Umestan är den inledande delen av ett projekt som Designhögskolan genomför i samarbete med Posten. De inblandade studenterna går första året på masterprogrammet i avancerad produktdesign. Slutresultatet av deras arbete presenteras på Designhögskolan fredagen den 14 januari 2011.

Studenterna kommer att besöka postkontoren där de anställda sorterar och förbereder posten för utdelning. De kommer också att följa brevbärarna när de delar ut posten, antingen med hjälp av bil eller med specialanpassade mopeder, som är lämpliga att använda i tätbefolkade områden. På detta sätt och med hjälp av intervjuer ska studenterna samla på sig erfarenheter om de postanställdas arbetssituation och ta reda på vilken utrustning och vilka verktyg som de använder sig av idag.

Posten har runt 50 000 anställda och av dem arbetar cirka 250 stycken i Umeå, varav 150 på brevterminalen på Umeå City Airport. Därifrån går posten till de fem olika postkontor som finns i Umeå och slutligen delas posten ut av brevbärarna.

Projektet består av tre faser:

Fas 1 – vecka 44

Användarstudier/snabbetnografi

Egna erfarenheter av arbetssituation, utrustning och verktyg som postanställda använder idag. Detta sker genom studiebesök, intervjuer, och genom att följa de anställda under deras arbete.

Fas 2 – vecka 45

Workshop användarerfarenheter

Presentation av koncept samt rollspel för att visualisera erfarenheter om användarna.

Fas 3 – vecka 46-02

Designprojekt

Produktion av designsammanfattning, design, samt presentation av problemlösning.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Kontaktperson vid Posten: Eleonora AsplundTelefon: 090-198976
E-post: eleonora.asplund@posten.se

Kontaktperson vid Designhögskolan:Thomas Degn, programansvarig för masterprogrammet i avancerad produktdesignTelefon: 070-684 64 09
E-post: thomas.degn@dh.umu.se
www.dh.umu.se

Redaktör: Karin Wikman