"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-10

Destruktion av farligt material på NUS

NYHET Med start klockan 22:00 ikväll tisdag inleder Polisen tillsammans med brandförsvar och personal från Norrlands universitetssjukhus omhändertagande och borttransport av farligt gods.

Det rör sig om vätskor som förvaras vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) där det krävs omsorg och eftertanke i samband med att vätskan ska omhändertas.

– Det är vätska som vid ovarsam hantering kan självantända. Därför vidtar vi ett antal försiktighetsåtgärder i samband med att vätskan ska destrueras, säger kommissarie Örjan Owesson vid Polismyndigheten i Västerbottens län.

Omhändertagandet kommer att skötas av Polisens bombtekniker som med hjälp av den särskilda säkerhetstransportvagnen kommer att transportera bort det farliga godset för destruktion. Arbetet med att omhänderta och borttransportera godset kommer att pågå hela natten från klockan 22:00 ikväll fram till 06:00 imorgon bitti. Med stor sannolikhet kommer arbetet att fortgå även under onsdag kväll och natt.

– I samband med att materialet förstörs kommer ett antal mindre explosioner att kunna höras under natten från destruktionsplatsen som ligger inom det gamla militära övningsområdet väster om Ersboda, enligt Örjan Owesson.

I samband med att vätskan omhändertas kan det bli aktuellt med avspärrning av delar av de fastigheter som berörs. Lokal krisledning vid NUS är aktiverad och följer händelsen.

Eventuella frågor besvaras av: Lokala krisledningen vid Norrlands universitetssjukhus (sök via växel 785 00 00) eller
Peder Jonsson, informationsansvarig vid Polismyndigheten i Västerbottens län, telefon 010-568 20 11

Redaktör: Thomas Jonsson